Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta bort hindren för att anställa äldre

Annons

Äldrediskriminering har under lång tid präglat Sveriges syn på seniorer på arbetsmarknaden. Äldre har fallit för ålderstrecket och deras förmågor och åsikter räknas inte längre med. Tron om att äldre har stelnat i gamla tankesätt, att de inte orkar arbeta lika mycket eller att de har sämre utbildning anges ofta som skäl till att äldre har svårt att få jobb.

Men i själva verket är det andra orsaker som gör att denna resurs förspills. Förutom att kämpa mot etablerade föreställningar, måste såväl arbetstagare som arbetsgivare slåss mot en mängd regler som minskar seniorens möjligheter och närmast omöjliggör för en arbetsgivare att anställa en person som närmar sig pensionsåldern.

Förvärvsfrekvensen bland äldre är ett växande problem. För Västmanlands län var det 2003 bara 56,7 procent av dem mellan 60 och 64 som hade någon form av sysselsättning, jämfört med en förvärvsfrekvens på i snitt 80,5 procent i åldrarna 30-59 år och 3,5 procent bland dem som fyllt 65.

Många vill jobba trots att de blir äldre och deras vilja måste tillvaratas. Många kan tänka sig att jobba längre om villkoren ändras. Främst gäller det möjligheten till nedtrappning genom deltid och att få andra arbetsuppgifter eller byta jobb. I vår egen lyssnarundersökning svarade nästan alla att man vill ha möjlighet att trappa ned successivt efter 60, vilket är en anledning till att vi kräver rätt till deltid efter denna ålder. Dessutom vill vi att rätten att arbeta skall utsträckas från 67 till 72, för de som så önskar.

Den som inte vill arbeta efter 65 ska självklart inte behöva göra det. Vi vill också att arbetsgivaravgifterna för de över 65 sänks kraftigt samtidigt som inkomstskatten halveras för den som arbetar efter 65. På så sätt stimulerar man både tillgång och efterfrågan på äldres arbetskraft och minskar den diskriminering som många i dag drabbas av.

Men det återstår många fler hinder för äldre på arbetsmarknaden:

* Avtalspensionerna i tjänstesektorn hindrar äldre från att få ett nytt jobb och måste göras om. Systemet är i flera fall konstruerade så att den arbetsgivare som anställer äldre personer får betala en oproportionerligt stor del av pensionskostnaden.

w Pensionssystemet hindrar många av de som är födda mellan 1938-1953 att jobba efter 65.

* A-kassans regelverk diskriminerar äldre arbetslösa. Den som fyllt 55 och "tillerkänts" pension ska faktiskt få nedsatt a-kassa enligt nuvarande regler - även om pensionen inte börjat betalats ut.

* Äldre lönediskrimineras. 60-64 åringar har 3 procent lägre månadslön än 50-59 åringar. (SCB).

Genom detta felaktiga tankesätt håller vi i dag på att förfuska den stora potential som finns hos de äldre. Många skulle vilja fortsätta arbeta, men kan inte byta jobb, tvingas i pension eller tvingas välja mellan heltidsarbete eller heltidspension, när de önskar en nedtrappning. Regeringen och parterna på arbetsmarknaden måste ta sitt ansvar och undanröja de hinder som finns för äldre att fortsätta arbeta.

Det måste bli ekonomiskt lönsamt för alla äldre att välja del- eller heltidsarbete och ekonomiskt möjligt för arbetsgivare att kunna ta deras erfarenhet till vara. Och det ska självklart inte vara så att det upplevs som ett tvång, utan som en valmöjlighet. Därför föreslår kristdemokraterna att regeringen och arbetsmarknadens parter tar initiativ till ett nationellt rådslag för att lösa dessa frågor. För lösas måste de - något annat vore skamligt.

Göran Hägglund

Torsten Lindström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons