Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta bort remisstvånget till sjukgymnaster

Annons

Sedan 1 januari 2005 gäller ett nytt sjuklönesystem för arbetsgivare som innebär att de förutom fullt ansvar för de första två veckornas sjukskrivning också ansvarar för medfinansiering av sjukersättningen med 15 procent därefter. Det finns ett golv och ett tak. Golvet innebär att arbetsgivaren inte medfinansierar de första 12 000 kronorna vid sjukskrivning. Taket innebär att ingen arbetsgivare behöver betala mer i sjukersättning än vad som motsvaras av 4 procent av årslönesumman.

Dessa regler ökar arbetsgivarens ansvar och ökar riskbilden i ett företags expansionsskede. Det kan innebära en onödigt avvaktande inställning till nyanställningar vilket i sig bromsar tillväxten och nya jobb. Det innebär också ett ökat

beroende av en väl fungerande sjuk- och hälsovård inkluderande rehabiliteringsinsatser. Ju längre sjukskrivningar desto högre kostnader. Arbetsgivaren har ingen som helst makt att påverka sjukvårdsystemets funktion. Men är tillsammans med sina medarbetare helt beroende av densamma.

Saken kompliceras ytterligare av att företagsläkare (företagshälsovården), på grund av landstingets tolkning av en lagändring, inte längre får rätten att remittera patienter till sjukgymnast. I de län, alla utom Västmanland, som inte har remisstvång är det inget problem. Men i Västmanland innebär det att företagsläkare måste hänvisa patienter till familjeläkaren som därmed får ökad belastning sam-

tidigt som tiden för rehabilitering riskerar att förlängas.

Förändringarna av familjeläkarsystemet är ett hot mot de aktiva sjukgymnasterna och andra specialister men också ett hot mot

arbetsgivare generellt, i samband med deras utökade ansvar för sjuklön. Rehabiliteringen kommer att fördröjas och kostnaderna därmed att öka för arbetsgivarna. Detta förutom den olägenhet det innebär för den enskilda individen.

Det enda rätta är fullständig remissfrihet till exempelvis sjukgymnaster och att rehabiliteringsinsatser lyfts ut från familjeläkarnas ekonomiska ansvar.

Givetvis måste det finnas medicinsk motivering för att behandlas av sjukgymnast. Detta torde dock inte vara ett större problem än behandling hos familjeläkare då båda dessa grupper arbetar under legitimationsansvar.

Företagarna i Västmanland kräver att remissfrihet införs och att landstingets "rehabiliteringspeng" lyfts ut från familjeläkarens ansvar. Därmed kommer patienter att ha fullständig frihet att välja vilken sjukgymnast de vill gå till. Företagsläkare och familjeläkare behöver inte belasta varandra med onödiga administrativa bördor.

Arbetsgivare belastas mindre genom ökad effektivitet i rehabiliteringsarbetet för medarbetare. Enskilda individer med behov av rehabiliteringsåtgärder får snabbare hjälp och kommer snabbare tillbaka till produktiv verksamhet.

Yrkesutövarna agerar under sitt legitimationsansvar och förutsätts därmed agera på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Om inte uppdagas detta genom en effektiv uppföljning och kontroll, vilket jag förutsätter finns.

Kommunikationen mellan företagsläkare, familjeläkare och sjukgymnaster torde fungera bättre utan remissförfarandet. Ansvaret är lika stort på dem alla och utan ekonomiska effekter dem emellan kommer kommunikationen att bestå av konkret medicinska och yrkesmässiga skäl.

Ove Jansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons