Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta parti för barnen

Annons

Under politikerveckan i Almedalen var Bris på plats för att lansera vår kampanj Barnens Parti. Det är inte något ytterligare parti som ska bildas på den politiska arenan, utan en idé som är särskilt viktig. Tanken är att utmana vuxna och politiker, att oavsett profession och partianknytning, lyfta barnperspektivet i såväl i vardagen som i politiken.

Bakgrunden är att Bris under lång tid har sett en försämring av barns villkor i Sverige. Mobbning, psykisk ohälsa, ensamhet och utanförskap är bara några av de problem som vi dagligen får ta del av. Elevvårdens nedrustning, ökningen av flickor som skär sig och medicineringen av psykofarmaka till unga är bara några tecken på en utveckling som går åt fel håll.

Under många år har vi på Bris sett den röda tråd som löper gemensamt genom alla de kontakter som utsatta barn och ungdomar förmedlar: bristen på bärande vuxenkontakter. Det finns en miljon 7-17-åringar i vårt land och den stora majoriteten av dessa har vuxna att vända sig till, men ändå lever alltför många i ett vakuum i förhållande till vuxenvärlden. Därför kommer vi att vara aktivt närvarande med samlingen kring Barnens Parti.

Trenden under 2006 är att Bris stödjande kontakter ökar. Under första halvåret mottog vi sammanlagt 11 000 stödjande samtal och mejl från barn och ungvilket är 7,5 procent fler jämfört med samma period året innan. Främst är det stegringen av allvarliga problemområden som psykisk ohälsa - där självdestruktivitet och självmordsproblematik dominerar - samt fysisk misshandel och sexuella övergrepp som oroar.

Dessa kontakter har under första halvåret ökat med 25 respektive 20 procent. I dialogen med barn och ungdomar sker ibland upp- och nedgångar i kontakterna, men siffrorna bekräftar främst det vi har larmat om under många år: den förhöjda psykiska ohälsan bland unga.

Därutöver har vi under sommarlovet haft cirka 3 000 kontakter på Barnens Hjälptelefon och Bris-mejlen, varav många med svår problematik. I början av sommaren handlade det mycket om barn som lever i utsatthet och är oroliga för sommarlovet då vuxenvärlden tar semester under flera månader och viktiga vuxna utanför familjen försvinner. Dessa barn blir då exempelvis utlämnade till en hemmiljö präglad av missbruk, försummelse och våld. Under sommarlovet har vi haft många kontakter som handlar om just misshandel, övergrepp och tunga familjekonflikter.

Inför skolstarten skedde som vanligt en påtaglig ökning av främst samtal som berör mobbning. De barn som har fått en frist under sommarlovet ska nu tillbaks till en skolmiljö som inte kan skydda dem från pennalism.

Genom kampanjen Barnens Parti kräver Bris åtgärder och förändring på några viktiga områden: Vi vill ha en utbyggd elevhälsa i skolan. Skolsköterska och skolkurator ska vara närvarande och tillgängliga. Barn som är utsatta för våld eller övergrepp behöver få enklare vägar till information, hjälp och stöd. Vi vill ha ett starkare föräldrastöd - barn behöver föräldrar som orkar vara vuxna och ser sina barns behov. Föräldrar som vill ha stöd och hjälp ska få det.

Det handlar om att alla vi som är vuxna tar vårt ansvar, visar civilkurage och är tillgängliga för barn och ungdomar i vår närhet. Och det handlar om våra politikers hållning. I Alme-dalen betygsatte vi partital ur ett barnperspektiv. Det gav genom-gående låga poäng eftersom de mestadels uppträdde schablonmässigt, som om barnfrågorna inte var särskilt viktiga och som man skulle få med dem på köpet vid andra förbättringar av välfärden.

Vår Temo-undersökning från i somras visade också på en låg kunskap hos riksdags-, kommun- och landstings politiker om barnens situation i Sverige i dag. Till exempel kände bara 7 procent av riksdagsledamöterna till ungefär hur många ungdomar som försöker begå självmord varje år och endast 11 procent av landstingspolitikerna hade en aning om hur utbredd medicineringen av psykofarmaka var bland unga.

Nu vill vi i stället se en politik som ändrar fokus och i grunden tar barnens parti.

@Byline - endast namn:Göran Harnesk

Rosie Skoog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons