Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tågen ska gå - annars måste SJ-styrelsen avgå

Annons

Stockholm Mälarregionen och Östra Mellansverige är en viktig del av Sverige. Här finns över en tredjedel av Sveriges befolkning. Ett tiotal av landets största kommuner finns i regionen.

Vi vill vara med och göra Stockholm, Mälarregionen och Östra Mellansverige till en levande och dynamisk utvecklingsregion. Redan nu kan vi se att vår region allt mera utvecklas till en funktionell arbetsmarknadsregion. Arbetspendlingen sker i dag över allt längre sträckor. Mer än hälften av landets alla resor med kollektivtrafik sker i regionen.

Det ökar sysselsättningen och gynnar tillväxten. Samtidigt måste vi arbeta för en hållbar utveckling och här kan kollektiva trafiklösningar bidra till en bättre miljö. Med en bredare regional samverkan kan investeringar i bostäder, service, infrastruktur med mera delas av flera till en lägre kostnad. Det ger även förutsättningar för bättre livsmiljö.

Tillväxten i vår region är livsviktig för hela Sverige. Genom en hög och stabil tillväxt i Stockholm Mälarregionen och Östra Mellansverige skapar vi utrymme för satsningar i andra delar av landet och till förbättringar av välfärden.

Men vår region konkurrerar på en stenhård internationell marknad. Ute i världen finns det massor av tillväxtregioner som slåss för att investeringar och företag ska satsas i deras region och inte i vår. Det är en strid på kniven och regionernas för- och nackdelar jämförs i minsta detalj av investerarna.

Effektiva transportlösningar ger en ökad integration av arbetsmarknad och näringsliv i regionen. Det är viktigt för näringslivet, inte minst när fokus ligger på en hög och varaktig framtida tillväxt. En väl fungerande kollektivtrafik är även en jämlikhetsfråga, eftersom det gynnar lågavlönade kvinnor som då kan få tillgång till en större arbetsmarknad.

Men en positiv utveckling kommer inte av sig självt. Ska vi lyckas med det behövs bättre infrastruktur och en snabb, söker och prisvärd kollektivtrafik som öppnar för att sprida såväl boende som arbetsplatser i regionen.

Genom ett engagerat arbete av kommuner, landsting och statliga organ i regionen har järnvägsförbindelserna rustats och utvecklats kraftigt. Många kommuner har också använt förbättrade kommunikationer i sin marknadsföring som attraktivt alternativ till Storstockholm.

Och Storstockholm behöver avlastning. Bostadsmarknaden i Storstockholm är fortfarande så besvärlig att den är till förfång för tillväxten såväl i Storstockholm som i övriga delar av landet.

Men verkligheten är att den spårbundna trafiken inte alls fungerar som det är tänkt. Stockholm Mälarregionen och Östra Mellansverige borde växa och utvecklas. I stället riskerar regionen att drabbas av stagnation och minskad tillväxt genom att den spårbundna kollektivtrafiken inte sköts så bra som den borde.

I synnerhet drabbas de som pendlar till eller från Stockholm och bor utmed Mälar- eller Svealandsbanan av ständiga förseningar och andra störningar. I stor utsträckning gäller det även för tågförbindelsen Uppsala - Västerås - Eskilstuna - Norrköping, den så kallade UVEN.

De stora förseningarna och störningarna i tågtrafiken är fullständigt oacceptabla. Detta får direkta negativa samhällsekonomiska effekter, på kort sikt i form av dämpad tillväxt och på lång sikt i form av en sämre utveckling.

Tiotusentals resenärer och pendlare är beroende av SJ för att ta sig från punkt A till B i Stockholm Mälarregionen och Östra Mellansverige. För de enskilda resenärerna handlar det i bästa fall om en stunds försening. Tidsförlusten är ofta större därför att många känner att de måste resa tidigare än nödvändigt för att kunna passa arbets- och mötestider och anslutningar.

Sammanlagt handlar det om miljoner timmar i produktionsbortfall och tappad växtkraft. Det handlar också om mycket stora välfärdsförluster, exempelvis en ständig oro för att komma sent till arbetet eller mötet och att hinna hem i tid för att hämta barnen från förskolan.

Ilskna resenärer har också ofta hört av sig till våra kommuner och vädjat om stöd för att få fram en lösning. Vi har i vårt arbete förmedlat kritiken till SJ och ställt krav på förbättringar.

SJ:s styrelse borde veta mycket väl att det finns stora brister i verksamheten. Vissa av problemen kan visserligen inte SJ lastas för, men problemen har inte blivit avhjälpta trots påstötningar från såväl oss i kommunerna som från enskilda pendlare och resenärer.

SJ-ledningen har också tillstått vissa brister vid olika tillfällen, men ännu kan vi inte se att viljan att ta itu med problemen har varit tillräckligt stor.

Nu är det dags för SJ:s styrelse att ta ansvar för den trafik som SJ bedriver i dag. Klarar inte SJ:s styrelse av att leda SJ bör styrelsens ledamöter ställa sina platser till förfogande.

SJ ansvarar för de problem som handlar om bristande vagnkapacitet, undermåligt underhåll, brist på utbildad personal och dålig samordning med banverkets arbeten. Därtill är informationen till resenärerna om det aktuella trafikläget, perrongbyten, ersättningstrafik etcetera ofta synnerligen bristfällig.

Nu i dagarna har vi även fått höra att det är fel på tidtabellerna. Tågen går för ofta och restiderna som angetts är för korta. Därför ska problemen lösas med färre tåg och längre restider. Men det vi behöver är fler avgångar och inte färre liksom kortare restider och inte längre.

År ut och år in har SJ pläderat för tåget som framtidens färdmedel som kan lösa transportbehovet i Stockholm Mälarregionen och Östra Mellansverige. I ett läge där kommunsektorn och staten satsat många miljarder kronor på nya och bättre banor vill man lösa problemen med en försämrad tågtrafik. Det är en absurd tanke och en lösning som vi inte kan ställa oss bakom.

Ulla Persson

KS-ordförande (s) i Västerås

Mats Ågren

KS-ordförande (s) i Gävle

Lena Micko

KS-ordförande (s) i Linköping

Mattias Ottosson

KS-ordförande (s) i Norrköping

Anders Lago

KS-ordförande (s) i Södertälje

Lena Hartwig

KS-ordförande (s) i Uppsala

Mats Sjöström

KS-ordförande (s) i Örebro

I ett läge där kommunsektorn och staten satsat många miljarder kronor på nya och bättre banor vill man lösa problemen med en försämrad tågtrafik. Det är en absurd tanke, skriver sju socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden, däribland Ulla Persson, Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons