Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tågtrafiken behöver Citybanan

Annons

Nyligen publicerade FN sin fjärde klimatrapport. I den slog forskarna fast två viktiga saker: Att jorden är på väg att värmas upp och att det är människan som har åstadkommit denna uppvärmning. Det är helt enkelt ingen slump att elva av de varmaste somrarna sedan 1895 har inträffat de tolv senaste åren.

Forskarna har också konstaterat att den globala uppvärmningen kommer att få stora konsekvenser om den inte kan hejdas, genom att utsläppen av växthusgaser minskar. Vad vi redan visste är att den allra största delen av utsläppen kommer från transporter, främst med bensindrivna personbilar.

I Mälardalen kommer antalet invånare att öka med 800000 till 2030, så behovet av transporter kommer att öka dramatiskt i regionen.

Frågan är nu vad vi kan göra åt det. Att något måste göras får anses fastslaget och de som hävdar motsatsen börjar alltmer påminna om de sista eldsjälarna i tobakslobbyn, de som vägrade att acceptera den överväldigande bevisningen för att rökning är skadligt för hälsan.

Det självklara svaret är att vi måste satsa på ett mer miljövänligt resande. Inget annat transportslag som dagligen används av hundratusentals svenskar är så miljöanpassat som tåget. En genomsnittlig personbil släpper ut 89 kilo koldioxid i luften under en enkel resa mellan Stockholm och Göteborg - ett flygplan bidrar med 6 ton under samma resa! Ett tåg med upp till 300 passagerare släpper ut så lite som 0,4 kilo.

Det finns heller inget annat transportslag som dagligen används av hundratusentals svenskar som är så miljöanpassat som tåget. Det beror bland annat på det låga rullmotstånd som uppstår när stål rullar mot stål på en yta stor som en femtioöring. Det kräver endast en tredjedel så mycket energi per personkilometer att förflytta en människa med tåg som med bil.

Det är bra att både bil- och flygindustri arbetar med att ta fram miljövänligare bränslen och energieffektivare motorer. Men det kommer att ta tid.

Genomsnittsbilen på svenska vägar är 9,6 år gammal. Det betyder att med hittillsvarande takt kommer det att ta många år innan alla nya bilar som säljs är miljöklassade. Tre av tio bilar i Sverige saknar fortfarande katalytisk avgasrening, trots att det varit obligatoriskt på nya bilar sedan 1989. För järnvägen har grundtekniken funnits i 150 år.

Men en fungerande järnväg kräver också att infrastrukturen, det vill säga spår, perronger, växlar, signal- och säkerhetssystem med mera, byggs ut i takt med resandeutvecklingen. Sedan 1990 har persontrafiken på järnväg ökat med 55 procent och kommer att öka med ytterligare cirka 40 procent varje kommande tioårsperiod fram till år 2030. Järnvägen är det enda realistiska alternativ som kan lösa det gigantiska transportbehov som befolkningsökningen i Mälardalen ger upphov till, såväl utifrån ett miljö- som ett energiperspektiv.

Den starka och positiva trafiktillväxten i de tre storstadsregionerna har lett till att spåren redan i dag utnyttjas till bristningsgränsen. Punktligheten runt storstadsregionerna i högtrafik är inte bra och vart femte tåg är försenat på grund av ett överbelastat järnvägsnät. Detta är oacceptabelt och långt ifrån det mål på minst 95 procents punktlighet som resenärerna kräver och som SJ har som mål för sin regional såväl som långdistanstrafik.

Ett nödvändigt och avgörande samarbete mellan SJ och Banverket har utvecklats under framför allt det senaste året. Under 2007 ska exempelvis punktligheten i Mälardalsområdet förbättras genom framför allt förebyggande underhåll av spårväxlar, signal- och elsystem. På längre sikt behövs ytterligare åtgärder, framför allt investeringar i utökad spårkapacitet.

Därför krävs en fortsatt planering av Citybanan, som med en tvåspårig järnväg med två nya stationer i en cirka sex kilometer lång tunnel genom Stockholm, fördubblar kapaciteten för tågtrafiken genom centrala Stockholm. Detta berör inte bara trafiken till och från Stockholm utan innebär en förbättring för en stor del av tågtrafiken i hela landet. Det råder akut brist på spår - de två vi har idag kom till 1871!

En hållbar utveckling är "en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Därför kommer SJ att stärka sin position i takt med att miljömedvetandet växer.

Jan Forsberg

vd för SJ

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons