Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

TCO: Omställning blir bättre om Las blir kvar

Annons

TCO vill att Jan Björklund och Liberalerna omprövar kravet att ändra i turordningsreglerna.Foto: TT

TCO och Liberalerna har i många politiska frågor en samsyn och en historia av framgångar såsom exempelvis införandet av särbeskattningen, Sveriges kanske viktigaste jämställdhetsreform och ”århundradets skattereform” som innebar lägre marginalskatter med syftet att det skulle löna sig bättre att arbeta, utbilda sig och ta ansvar.

På senare tid har TCO och Liberalerna förenats i frågor som exempelvis införandet av en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen och behovet av en bred skattereform. På senare år har dock Liberalernas väljarstöd bland TCO-förbundens medlemmar sviktat.

I helgen samlas Liberalerna till riksmöte i Västerås. Jan Björklund lyfter fram skola, integration och arbetet mot extremism som de viktigaste frågorna inför valet. Men en avgörande framtidsfråga som inte får glömmas bort valåret 2018 är kompetensförsörjningen och omställningen på arbetsmarknaden.

För många av de problem som Liberalerna pekar på vad gäller otrygghet och ett utanförskap så finner vi lösningar i utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Det är genom att gå till jobbet som man lär sig språket och känner sig delaktig i det svenska samhället. Det är genom kompetensutveckling som man får ett nytt jobb när arbetsmarknaden förändras.

Det är tack vare turordningsreglerna som vi har kunnat förhandla fram omställningsavtal som gör att vi kan kombinera trygghet och flexibilitet.

Det är tack vare turordningsreglerna som vi har kunnat förhandla fram omställningsavtal som gör att vi kan kombinera trygghet och flexibilitet. Här har ni många av de lösningar som ni efterfrågar för att möta de utmaningar som finns för Sverige.

Det ökande behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling bland yrkesverksamma är något som TCO har haft som huvudprioritet under de senaste åren. Dynamiken på svensk arbetsmarknad är stor. Varje år omsätts runt 900 000 jobb, 450 000 försvinner och fler tillkommer.

Enligt Konjunkturinstitutet är bristen på arbetskraft med rätt kompetens en avgörande utmaning för svensk tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Bland de yrken där det råder störst brist finns många som organiseras av medlemsförbunden i TCO.

Det rör sig om för samhället viktiga yrkesgrupper som poliser, lärare och ingenjörer. Dessutom förändras jobben som sådana varje dag. Därför är kompetensutveckling helt avgörande för att utvecklas i jobbet eller ta nästa steg i arbetslivet, när arbetsmarknaden snabbt förändras.

Bland TCO-förbundens medlemmar är behoven stora. I en undersökning som TCO lät SCB genomföra bland yrkesaktiva tjänstemän i åldern 30-55 år angav sex av tio att de, om de skulle vidareutbilda sig, ville studera på deltid samtidigt som de arbetade på deltid eller på annat sätt kombinera arbete och studier. Ett sådant utbildningsutbud behöver därför utökas.

Allianspartierna har signalerat att man vill ändra i turordningsreglerna. Det skulle innebära en ökad otrygghet för den enskilde och samtidigt en mindre flexibel arbetsmarknad för Sverige.

Det som många av våra politiker glömmer bort är att omställningsavtalen, där arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för att människor ska komma vidare i arbetslivet vid neddragningar, bygger just på turordningsreglerna.

Vi vill uppmana Liberalerna att tänka om kring turordningsreglerna. Att objektivt mäta ”bäst kompetens” är sannolikt inte möjligt. En försvagning av turordningsreglerna är inte lösningen på de problem som Liberalerna pekar ut för Sverige. Det är viktigare att rusta människor med kompetens.

Bland TCO:s förbunds medlemmar, som utgör 1,4 miljoner, finns heller inget stöd för att förändra LAS.

Bland TCO:s förbunds medlemmar, som utgör 1,4 miljoner, finns heller inget stöd för att förändra LAS. En Novus-undersökning, från december 2017, visar att 54 procent av tjänstemännen har en positiv inställning till turordningsreglerna. Det är endast 23 procent som har en negativ inställning och även hos tjänstemän som tänker rösta på Liberalerna är en större andel positiva till turordningsreglerna än negativa.

När TCO har låtit Novus fråga förbundens medlemmar vad som är avgörande för deras val av parti i riksdagsvalet 2018 kommer ”att partiet har bäst politik för att utveckla Sverige positivt” på första plats. De partier som kan erbjuda utveckling och framtidstro kommer att gå bra bland TCO-förbundens medlemmar. Att stå upp för tryggheten på arbetsmarknaden och värna om möjligheten till kompetensutveckling och omställning är några områden som skapar framtidstro för tjänstemännen.

Eva Nordmark.

TCO Ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons