Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Teljebäck (S): Gör en Ontario i Västerås

Annons
Skolföredöme i Kanada. Ontario är den största provinsen i Kanada med 13 miljoner invånare. Kan reformerna där inspirera Västerås?foto: scanpix

– Vad är orsaken till ert besök här i Ontario Canada?

– Vi ska studera Ontarios utbildningssystem!

– Oh! det bästa i världen, säger passkontrollanten på Torontos flygplats stolt.

Tror ni att någon passkontrollant i Sverige skulle utryckt sig så om det svenska utbildningssystemet? Eller någon?

Det är med många intryck som jag för någon vecka sedan hemkommen från en studieresa med SKL:s utbildningsberedning till Toronto och Ontario ska ta mig an skolverkligheten här i Västerås.

I början av 2000-talet var Ontarios utbildningssystem i kaos, efter år av ständiga förändringar och konflikter. Endast 54 procent av eleverna nådde nivå tre eller högre på en ¿skala ett till fyra i läs- och skrivkunnighet och matematik i provinsens mätningar.

Andelen avhopp i gymnasieskolan var höga och lärarna hade strejkat vid varje avtalsrörelse de senaste åren. Den påtagligt negativa debatten bidrog till att allmänhetens förtroende för skolan var svagt.

År 2003 sjösattes en strategi där en central utgångspunkt var att tillämpa det forskningen visat har betydelse för elevernas resultat. Strategins innehåll och genomförande planerades i nära samverkan mellan den politiska ledningen och två världsledande forskare, professor Ben Levin och professor emeritus Michael Fullan vid University of Toronto.

Tre övergripande mål fastställdes för reformarbetet som fortfarande ligger fast:

För det första, bättre studieresultat med fokus på läs- och skrivkunnighet och ¿matematik, samt att öka andelen elever som tar examen från high school.

För det andra, minska skillnaderna i resultat mellan elever.

För det tredje, öka förtroendet i befolkningen för skolan.

Det som imponerar är sättet som de har gått till väga. Genom att involvera alla inblandade i förändringsarbetet såväl lärare, skol-¿ledningar och elever som föräldrar och skolbyråkrater har man lyckats få en gemensam bild av vad målet är och hur man ska nå dit.

Utgångspunkten var en likvärdig skola för alla elever i Ontarios 5 000 grund- och gymnasieskolor. Det känns verkligen som att alla uppfattar att alla skolor är och ska vara bra skolor.

Hög kompetens bland lärarna och fokus på engelska som andraspråk är en viktig del i att integrera nyinvandrade elever i skolorna och att de når bra resultat i alla ämnen.

Detta tillsammans med att alla vi mötte var stolta över och gjorde en poäng av att de levde i ett multikulturellt samhälle imponerade.

Genom att ha höga förväntningar på alla elever, ett inkluderande förhållningssätt där alla elevers resultat räknas, oberoende utvärdering av elevernas lärande och kunskaper, gemensamma mål för läs- och skrivkunnighet och matematik, undervisning som grundar sig i problemlösning, kreativt tänkande och analytisk förmåga så har man nått resultat.

Genom ett målmedvetet arbete har de kommit en lång bit på vägen att nå sina mål. Målet är att 75 procent av eleverna vid 12 års ålder ska nå en hög nivå i läs- och skrivkunnighet och matematik (nivå 3 av 4) vid 12 års ålder och att 85 procent av eleverna ska ta examen från high school efter fem år. Normalt är high school fyra år.

Allmänhetens förtroende för utbildningsväsendet är högt, vilket inlednings-¿kommentarerna i denna artikel visar.

Vi har en hel del att lära oss i Västerås av Ontario på vår väg för att bli en ledande skolstad i Sverige.

I den utbildningsplan som kommun-¿fullmäktige antog i juni förra året pekas vägen ut och målen sätts.

En ny organisation för skolan i Västerås ¿håller nu på att utformas. Syftet är att skapa ökad politisk styrbarhet och lokalutvecklingskraft i skolorna här i Västerås. Målet är att alla elever ska utveckla sin fulla potential och nå skolans mål.

En viktig del i framgången i Ontario var att alla med deras högsta politiska ledning i spetsen tog ansvar för målen och att alla som finns ¿i systemet har medverkat till att utforma färdvägen.

Vägen till framgång går alltså genom att göra alla delaktiga, ett aktivt politiskt ledarskap och samtal.

Jag vill se en utveckling av skolan i Västerås där eleverna möts av motiverade lärare som utvecklar undervisningen tillsammans utifrån forskning och beprövad erfarenhet. En skola där rektorernas ledarskap skapar förutsättningar för en lärande organisation på varje skola och där eleverna möts av höga förväntningar utifrån var och ens förutsättningar.

Kan Ontario så kan vi!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons