Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Teskedsorden: Förbjud högerextrema grupper

Annons

Den nazistiska rörelsen i Sverige växer sig allt starkare medan vi ser på.

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar. Bör den förbjudas?Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Vi är många som fruktar rasism och som känner rädsla bara vid åsynen av nazister. Vi fruktar inskränkningar i våra vänners, familjemedlemmars och i vissa fall våra egna rättigheter, inklusive rätten till liv.

Deras agenda är kristallklar – människor som inte passar in i deras världsbild ska utrotas. Redan 1966 undertecknade Sverige FN:s konvention om rasdiskriminering som även innefattar segregation och rasism.

Där står det tydligt att rasistiska organisationer ska förbjudas och ogiltigförklaras och att även deltagande i sådana organisationer ska ses som en brottslig gärning. Trots undertecknandet har Sverige inte fullföljt sitt åtagande och FN har kritiserat Sverige flera gånger för att inte leva upp till delar av konventionen.

Det är en av anledningarna till att ett förbud mot högerextrema grupper bör införas. Vissa menar att nya lagar inte behövs eftersom vi redan har lagstiftning som täcker in den typen av brott.

Det stämmer till viss del då Sverige har lagar som kan användas hårdare i domstolar, till exempel hatbrottslagstiftningen och hets mot folkgrupp. Däremot visar de senaste händelserna att det inte fungerar.

Efter nazistiska NMR:s demonstration i Göteborg i september kom det in en anmälan till justitiekanslern om hets mot folkgrupp kopplat till tyrrunan som används som symbol av organisationen. Tyrrunan är en symbol som bars av högt uppsatta nazister som gått Hitlers Förintelseskola och anses av många vara värre än hakkorset.

Justitiekanslern, med ensamrätt på att väcka åtal för yttrande- och tryckfrihetsbrott, valde dock att lägga ner förundersökningen med motiveringen att de tidigare inte tyckt att tyrrunan ensam avbildad eller tillsammans med olika yttranden innefattades i tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Händelsen visar att den befintliga lagstiftningen inte räcker till för att hindra högerextrema grupper att uttrycka sitt hat.

Lagstiftningen kan givetvis prövas i domstol för att få ett nytt prejudikat som även innefattar tyrrunan och andra typer av symboler när rekvisiten för hatbrott är uppfyllt. Men det kommer aldrig att kunna bli lika kraftfullt som ett förbud mot högerextrema grupper.

En vanlig invändning mot en lagstiftning gällande förbud mot den här typen av grupperingar är att det i praktiken kommer att bli svårt att dra gränsen för vad som är en högerextrem grupp. Men precis som i övrig lagstiftning bör vi hellre fria än fälla.

De grupper som har en tydlig agenda, exempelvis en nazistisk sådan, bör förbjudas och grupper som inte är lika tydliga med vad de vill, bör kunna fortsätta att verka. Att högerextrema grupper med en tydlig agenda om att vissa människor ska ha mindre rättigheter att verka och leva än andra, tillåts få verka ostört gör att de hela tiden växer sig större och starkare.

Det rör sig om grupper och personer vars fri- och rättigheter inskränker på andras människors fri- och rättigheter. Ett kraftigt avsteg från principen om alla människors lika värde.

En annan invändning är att en lagstiftning mot högerextrema grupper inte kommer att stoppa den våldsbejakande extremismen. Det tror inte vi heller.

En stor del av befintlig lagstiftning är just för att folk fortfarande begår brott. Syftet är att staten visar vad som anses vara rätt och fel, att brotten ska minska och att de som trots allt begår brott ska straffas för det. Men framför allt handlar det om solidaritet, att vi står upp för att människor som är måltavla för de högerextrema grupperna.

Alla ska kunna röra sig fritt utan att vara rädda för sina liv. Paradoxen är att vi har förbud mot våld och mord, men inte för att starta eller vara medlem i en grupp med just det syftet.

Varje samhälle, även demokratiska, har en yttersta gräns för organisations- och yttrandefrihet. Den bör dras när människor har som mål att skada, mörda och förvisa andra människor på grund av etnisk härkomst, kön, sexuell läggning eller religion.

Lovisa Fhager Havdelin

generalsekreterare Teskedsorden

Läs mer: "Trevligt folk"-skapare får stipendium

Ledare: Bra av Liberalerna att värna yttrandefriheten

Ledare: Demokratin klarar sig utan partiförbud

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons