Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Thore Gårmark: Alkohol minskar precision och prestation

Annons

Liksom luftrenaren i bilmotorn skall hindra damm och småpartiklar från att störa den viktiga smörjningen har människokroppen reningsverk (till exempel lever och njurar), vilka söker avgifta kroppen från skadliga ämnen. Vid alkoholförtäring startar en sådan reningsprocess, som därvid även kan blockera annan samtidig rening (bortmonterad skyddsutrustning).

Följderna av alkoholförtäring minskar prestation och precision samt påverkar därmed arbetsresultat och konkurrenskraft negativt. Alkohol och arbete hör inte ihop.

Många dricker ostört på jobbet och de flesta tar varken upp observerade problem med arbetskamraten eller chefen. Frågan är superkänslig men kräver ändå uppmärksamhet från omgivningen, om medarbetaren eller kompisen skall kunna räddas ur begynnande missbruk, som eljest biter sig fast och ökar.

Vi måste våga ta tag i dessa frågor och agera till hjälp för dem som blir offer för alkoholseden, i vilken den starke kan ta ett glas utan framtida men, medan andra drabbas svidande hårt. De förestående jul- och nyårshelgerna blir för många resstart för lång dags färd mot natt. För ungdomar kan det oskyldiga helgonet Lucia bli ett törne i den framtida kronan.

Under min tid som personalchef i ett större företag ringde en dam och önskade att hennes man inte det året skulle ingå i det reparationslag, som under sommarsemestern såg över maskinerna. ”Då börjar” enligt henne ”det evinnerliga supandet på jobbet som även drabbar familjen.”

Ingen i ledningen hade tänkt på detta problem som följd av reparatörernas frihet, när de under ordinarie semester i förebyggande syfte vårdade maskiner och utrustning.

Den här reparatören ställde sannolikt bilen hemma när han druckit sprit, därför att skärpan och omdömet minskat. Han glömde dock att skärpa och omdöme även behövs vid reparation av komplicerade maskiner i mångmiljonklass. Ändå blir sådana konsekvenser ofta mindre än då bedövade hjärnor dagen efter en våt kväll skall fatta viktiga beslut i företag, förvaltningar eller föreningar.

Glädjande nog har representation med alkohol vid luncher minskat och vi får hoppas att den inte återkommer. Den kunde tyvärr ge högfrekventa uteätare ”yrkesskador”– svåra att upptäcka hos dem som inte uppträder berusade på gator och torg, utan länge skyddas i hemmiljön och av kamratkretsen.

Det är viktigt att i tid upptäcka och åtgärda alkoholmissbruk, som länge drabbat cirka 10 procent av befolkningen. Denna skrämmande andel beräknas öka genom ändrade införselbestämmelser och ökad jämlikhet i drickandet mellan män och kvinnor. Undersökningar pekar på att var femte man sannolikt kommer att drabbas direkt. Andelen som drabbas indirekt kan bli varannan.

Arbetsledningen har stort ansvar - särskilt om alkoholskadorna uppkommit genom regelbunden representation.

En grupp som kräver särskild omtanke är så kallade nyktra alkoholister, som drabbats av missbruk och söker det enda halmstrået ur sitt helvete, nämligen att helt avstå från alkohol. En arrakskrans, ett glas lättöl eller nattvardsvin kan vara tillräckligt för att skapa nytt sug efter lång tids kamp. Den gruppen skryter ofta inte över att de är nyktra alkoholister. Lära sig ”dricka med måtta” är nästan omöjligt.

Vid måltider och fester är det därför viktigt att lättillgängligt erbjuda alkoholfria drycker, som ibland helt glöms. Därför får de avböjande ibland sitta med tomma glas, när värden hälsar välkommen.

Jag kan berätta ett par exempel där dugliga yrkesmän och grannar med alkoholproblem stjälpts och inte hjälpts.

Den ene grannen var försäljningschef för byggnadskapitalvaror under en tid, då byggarna skulle bjudas flott i samband med affärer. Vi fick veta om hans spritmissbruk en sen kväll då han låst in sig i ett rum och låg på telefonen. En orolig fru, som bad om hjälp, berättade att han ofta var berusad - en skönhetsfläck bakom den putsade och polerade ytan. Han avskedades från sitt företag, som sekundärt bidragit till ”yrkesskadan”.

Den andre var även en granne – skicklig yrkesman inom byggbranschen – där han arbetade 9-10 månader per år och söp resterande tid. Periodsupandet pågick några år tills han förtidspensionerades och blev missbrukare på heltid. Förtidspensionen underlättade kanske för försäkringskassan men blev ett gissel för familjen.

Alkohol- och narkotikaproblem bör upptäckas så snart att missbrukaren i tid hinner aktivera eller få hjälp. Företag, fackliga organisationer och arbetskamrater har en viktig uppgift att dels ta upp frågan, dels på olika sätt söka hjälpa dem som drabbas av missbruk.

Ingen blir hjälpt av att missbruk eller begynnande missbruk sopas under mattan. Snar upptäckt och hjälp kan bli räddningen för en medmänniska vars framtida problem inom och utom företaget därmed kan minska.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons