Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillsammans kan vi riva tillväxthindren

Annons
På spaning. De arbetslösa söker jobb, företagen söker arbetskraft. Problemet är att matcha tillgänglig kompetens med tillgängliga vakanser.foto: scanpix

2011 studerade Svenskt Näringsliv problemet med att matcha kompetens mot vakanser på arbetsmarknaden. Kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2010 över det svenska ekonomiska läget, som döptes till Mismatch, baserar sig på svar från nästan 7 000 företag i Svenskt Näringslivs företagarpanel. Den visar på att konjunkturen gått starkt uppåt i Sverige. Fjärde kvartalet 2010 var tillväxten den högsta sedan 1970.

Men Svenskt Näringsliv konstaterar sam-tidigt att uppgången hade varit ännu starkare om den inte hade bromsats av en viktig faktor – möjligheten att hitta rätt kompetens. Trots de senaste årens höga arbetslöshet i Sverige misslyckas var femte rekryteringsförsök.

I företagarpanelen tyckte sju av tio företag att rekryteringen hade varit svår och 20 procent av företagen sade att de hade tvingats tacka nej till order på grund av brist på kompetent arbetskraft. Det är naturligtvis oacceptabelt att skolor inte är bättre anpassade än så till verkligheten på arbetsmarknaden. Brist på kompetens ska inte vara ett hinder för tillväxt hos så många som var femte företag.

Även Tillväxtverket har konstaterat en mismatch på arbetsmarknaden. När de sammanställde sin rapport Företagens villkor och verklighet 2011 frågade de 20 000 små och medelstora företag om bland annat tillväxtmöjligheter och tillväxthinder.

Viljan att växa ökar med företagsstorleken. Bland företag med 10-49 anställda vill nästan 70 procent växa genom att anställa och bland företag med 50-249 anställda är siffran cirka 80 procent. Men undersökningen visar att många av företagen hindrats i sin tillväxtvilja av problemet att hitta rätt kompetens till företaget. Bland småföretagen säger drygt 60 procent att tillgången på lämplig arbetskraft varit ett hinder för tillväxt. Av de medelstora företagen säger 75 procent att bristen på arbetskraft varit ett hinder för tillväxt. Detta kan jämföras med att cirka 30 procent av både de små och medelstora företagen såg tillgång till externt ägarkapital som ett hinder för tillväxt.

Det står helt klart att det krävs en starkare koppling mellan utbildning och näringsliv och ett större utbyte dem emellan. Det finns naturligtvis flera lösningar på problematiken och ingen klarar sig helt på egen hand. Ett steg på vägen stavas dock yrkeshögskoleutbildningar.

Yrkeshögskoleutbildningar styrs av näringslivet och företagen med speciella rekryteringsbehov är själva med och utformar utbild-ningarna. På så sätt säkerställs att yrkes-högskoleutbildningarna alltid är matchade med arbetsmarknadens behov.

Ett bevis på att detta har lyckats är att nio av tio studenter som fullföljer en yrkes-högskoleutbildning har jobb eller startar eget sex månader efter examen – och inte sällan till och med före examen.

En förutsättning för att kunna starta rätt utbildningar är att företagen själva tar chansen att framföra vilka kompetenser de är i behov av för att kunna växa. Många företag kan till och med starta egna utbildningar.

Men det är inte alltid så lätt för företag att veta vart de ska vända sig. För företagen i Mälardalsregionen finns samarbetsforumet Yrkeshögskolan Mälardalen som underlättar för företag att komma i kontakt med utbildningsanordnare och ger stöd under ansökningsprocessen om att få starta en yrkeshögskoleutbildning.

Tillsammans kan vi öka tillväxtmöjlig-heterna för Sveriges företag och riva tillväxt-hindren.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons