Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tjänstesektorn behöver lokala servicecollege

Annons

Skolan är en stor angelägenhet för oss som representerar den växande tjänstesektorn, men tyvärr blir det allt tydligare att den kommunala gymnasieskolan inte klarar sitt uppdrag.

Hela Europa genomgår en stark strukturförändring mot ett mer tjänsteproducerande näringsliv. Tjänsteföretagen har i Sverige stått för hela nettotillskottet av nya jobb under de senaste tio åren. Enligt SCB driver nu tjänster på tillväxten. Tjänsteexporten bidrog 2005 till BNP-tillväxten med nästan en tredjedel medan det för industrin blev ett mellanår. För att möta denna förändring av vårt samhälle krävs konstruktiva åtgärder inom utbildningssektorn.

Vi ser i dag att många gymnasieskolor erbjuder elever populistiska utbildningar som inte efterfrågas av företagen. Detta leder till ökad arbetslöshet.

Vi har under många år framfört behovet av en lärlingsutbildning som utgår från företagets möjligheter att medverka, för att kunna tillgodose de branscher som har och kan vara en del i ett sådant system.

Tyvärr har regeringen åstadkommit väldigt lite för att lösa detta problem. Det som hittills gjorts är inte tillräckligt. I stället för politisk centralstyrning behöver yrkesutbildning utvecklas i regioner och kommuner, i ett nära samarbete med näringslivet.

Almega uppmanar kommuner och företag att tillsammans skapa servicecollege för service- och tjänsteinriktade utbildningar, där den kommunala gymnasieskolan, vuxenutbildningen, utbildningsföretag, fristående skolor och företag samverkar kring utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Dessa så kallade servicecollege blir kompetenscentra som kan erbjuda ungdomar och vuxna tjänsteinriktade utbildningar.

Alla politiker som lokalt ansvarar för utbildningsfrågor kan dra sitt strå till stacken genom att bidra till att servicecollege startas. Det leder till minskad ungdomsarbetslöshet och en utbildning bättre anpassad för dagens och framtidens behov.

Många av dagens problem med gymnasieskolan har sin grund i den gymnasiereform som regeringen genomförde på 1970-talet. Reformen innebar att den teoretiska som den praktiska yrkesutbildningen sammanfördes och samordnades i en gemensam skola.

Resultatet blev en sluten och likriktad gymnasieskola som inte kunnat tillgodose de olika behoven som man kan ställa på ett skolsystem.

Finland har valt att gå en annan väg för den yrkesinriktade gymnasieutbildning som är skild från den teoretiska studieförberedande utbildningen. En liknande skolutveckling i Sverige skulle leda till en bättre kvalitet på yrkesutbildningen och matchning mellan yrkesutbildning och efterfrågan på utbildade.

För att skapa bättre förutsättningar för svenska tjänsteföretag och den svenska sysselsättningen genomför Almega Tjänsteföretagaråret 2006, vilket utgörs av fyra grundbudskap: Öppna ekonomin för fler tjänster, öppna arbetsmarknaden, öppna offentlig sektor och öppna Sverige.

Ett viktigt led i att stärka tjänstenäringens möjligheter att skapa nya jobb och möta den globala konkurrensen är en yrkesutbildning som stärker kompetensen i företagen.

Det är dags att även gymnasieskolan sätter fokus på tjänstesektorns möjligheter.

Ulf Lindberg

Gert Assermark

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons