Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tjänstesektorn måste omvandlas

Annons

SNS Konjunkturrråd konstaterar i sin rapport för år 2007 att produktivitetstillväxten i den svenska ekonomin har varit hög sedan mitten av 1990-talet. Tillväxten har varit högre än genomsnittet inom både OECD och EU.

Produktivitetstillväxten i Sverige är dock ojämnt fördelad. I tillverkningsindustrin var produktivitetstillväxten den fjärde högsta bland OECD-länderna, men den konkurrensutsatta tjänstesektorn hade bara den artonde högsta tillväxten.

Investeringar i informations- och kommunikationsteknik (IKT) har varit viktiga för produktivitetstillväxten. Under andra halvan av 1990-talet stod de för 40 procent av den totala produktivitetstillväxten i Sverige och USA, medan motsvarande siffra för EU var 30 procent. Det innebär att användningen av IKT har blivit en viktig drivkraft till produktivitetstillväxten. Industrin har utan tvekan tillgodogjort sig dessa investeringar. Däremot tycks inte vissa delar av tjänstesektorn gjort det. Man frågar sig om kommunen och landstinget utnyttjat de besparingsmöjligheter som IKT-tekniken medfört trots att betydande investeringar gjorts. Flera av de branscher som uppvisar en svag produktivitetsutveckling utmärks också av en svag konkurrens. Det gäller exempelvis finanssektorn, särskilt bankmarknaden, byggbranschen samt produktion och distribution av el.

Därför måste man skapa möjligheter för nya aktörer att kunna etablera sig på dessa marknader, inte minst genom internationell handel.

Konkret kan det bland innebära billigare nyproduktion av bostäder och billigare boende.

Det offentligt finansierade välfärdssystemet har hittills inneburit att produktionen av välfärdstjänster inom utbildning, vård och omsorg till stor del utförs av offentliga producenter.

Här finns ett betydande utrymme för att öppna för fler konkurrerande aktörer och att i större utsträckning utnyttja potentialen för offentlig upphandling. Innovationer och nytänkande kommer härmed också att stimuleras.

I kommuner stat och landsting bör man:

1. Öka antalet utförare av de offentlig finansierade tjänsterna och härigenom stärka konkurrensen inom till exempel äldreomsorg, sjukvård, utbildning.

2. Utveckla beställare/utföraremodellen i kommuner och landsting ytterligare.

3. Outsourca mer av de administrativa stödtjänsterna till exempel IT.

4. Utnyttja den offentliga upphandlingen på ett kreativt sätt och fastna inte i regelnoja.

5. Realisera de besparingar som investeringar i IKT-teknik medför.

6. Se över processerna, det vill säga metoder och organisation för arbetet i offentliga sektor och sätt kunden i centrum.

7. Minska antalet myndigheter. Detta gäller främst på den statliga sidan.

8. Mät och analysera den offentliga sektorns produktivitet, följ utvecklingen och agera därefter.

Ovanstående bör ingå i ett nödvändigt arbete för att hänga med i den globala konkurrensen men också för att vi kan få mer för de pengar vi spenderar i dag på olika ändamål.

@Byline - endast namn:Karl-Erik Andersson

@Vinjett med pil:Det finns ett betydande utrymme för att öppna för fler konkurrerande aktörer och att i större utsträckning utnyttja potentialen för offentlig upphandling, skriver Karl-Erik Andersson (fp), ersättare i kommunfullmäktige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons