Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tomas Salzmann (M): Avveckla Proaros och spara 50 miljoner kronor

Annons

Proaros har överlevt sig självt. Efter att ha varit andre vice ordförande i styrelsen under ett år inser jag att en kraftig omorganisation behövs för att få tillstånd både en tydligare styrning av Västerås stads verksamheter samt en kraftfull besparing.

Styrelsens ställning och befogenhet är svag. Beslut, som borde ligga på en styrelse i en tjänste-producerande verksamhet, är inom Proaros i princip helt eller delvis delegerade till tjänstemännen inom organisationen.

När Västerås stads gymnasieskolor organiseras om kommer inte frågorna upp i styrelsen.

När äldreomsorgen och hemtjänsten får en ny organisation informeras styrelsen i efterhand.

När socialtjänsten får kritik eller en anmälan om misskötsel blir frågorna knappt en rapportering till styrelsen.

När biblioteket fattar beslut om att stoppa e-utlåningen av böcker kommer frågan inte ens till styrelsens kännedom.

Styrelsen används i princip bara som rundningsmärke förutom att få bestämma över tecknandet av hyres-avtal!

Proaros äger heller inte frågorna omkring att fatta självständiga ekonomiska beslut för att verksamheten ska uppvisa positiva resultat. Vissa frågor ska beslutas av kommunstyrelsen, vissa frågor skall beslutas av beställarnämnderna och vissa frågor vet ingen vem som har beslutanderätten, och tala inte om fastighetsfrågorna där många skolor sitter fast i för dyra hyres-avtal.

Vissa politiker anser dessutom att de har ett själv-påtaget ansvar och uttalar sig att de har ansvar utan att ha ett sådant formellt.

Detta tillsammans gör att Proaros styrelse i princip har blivit överflödig. Alliansen har vid ett flertal gånger i styrelsen tagit upp frågor om bättre rapportering, tydligare beslutsdelegering och behovet av kraftfull styrning för att vi ska nå uppsatta mål.

När Proaros avvecklas kan en kraftig kostnads-reducering genomföras. Ledningsfunktionen kostar drygt 60 miljoner kronor per år. Kanske inte allt går att spara om Proaros avvecklas men minst 40-50 miljoner kronor borde gå att föra över till verksamheterna när ledningen avvecklas.

Proaros bör styckas och verksamheterna bör i stället struktureras enligt följande:

w Skolorganisationerna förs över till skolnämnderna.

w Kultur- och fritidsverksamheten förs över till kultur-, idrotts- och fritidsnämnden och myndighetsutövningen inom den sociala sektorn förs tillbaka till individ- och familjenämnden.

Kvar blir ett mini-Proaros med den konkurrensutsatta äldrevården. Nu väntar vi med spänning på vad utredningsförslaget, som säkert kostat många hundra tusen kronor att ta fram, kommer fram till i förslag till ny organisation.

Det viktiga vid denna typ av omorganisation är att resurserna för ledning och styrning av Proaros verkligen avvecklas och att man inte bara för över samma resurser till den nya organisationen.

Mitt förslag till ny organisation skulle vitalisera det direkta medborgar-inflytandet. Medarbetarna skulle få klart för sig vilka som verkligen styr verksamheten och ett tydligt ansvar kan utkrävas av dem som styr.

I dag vet ingen vem som egentligen har ansvaret.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons