Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tomas Salzmann (m): Modern sjukvård startar med fritt val

Annons

Det är självklart för oss alla att vi får välja mellan att handla på Ica, Coop, eller hos någon annan leverantör av matvaror men att få välja sjukvård fritt är omöjligt. I praktiken är primärvården monopoliserad eftersom det inte råder fri etableringsrätt för primärvårdsläkare.

Det gamla sättet att genom upphandling styra vilka läkare som får leverera tjänster till oss västmanlänningar är förlegat och möter inte de krav som finns på modern sjukvård. Landstinget måste istället vända på sättet att göra upphandlingar av primärsjukvården och samtidigt utveckla den till att bli en närsjukvård med möjlighet för de läkare som etablerar sig att utveckla sin verksamhet med inriktning mot att få ett större ansvar för patientens väl. Den nya landstingsledningen har här en utmaning att tackla under mandatperioden.

Det första steget är att säga upp samtliga avtal om primärvård och omedelbart starta en förhandling med potentiella vårdgivare som vill medverka att på en konkurrens utsatt marknad leverera vård inom en given kostnadsram. Landstingsdrivna primärvårdsenheter skall erbjudas att tas över av de anställda, eftersom all erfarenhet säger att landstinget inte är den bästa arbetsgivaren för att driva primärsjukvård.

Erfarenheten från Danmark, där befolkningen är mest nöjd med sjukvården av alla länder i EU, har ett husläkaresystem där alla läkare är egna företagare och där det finns ett direkt samband mellan plånboken och hur väl doktorn tar hand om patienterna. I Danmark finns inga stora vårdcentraler. Läkarna organiserar själva sitt jour- och avbytarsystem. Här gäller tydlighet och engagemang. Här frågar patienten efter just sin doktor - och inte vilken läkare eller sjukgymnast som helst. Varför skulle inte samma samband gälla i Västmanland?

Landstinget skulle genom ett utvecklat ersättningssystem kunna styra primärvården - "närsjukvården" - mot att ta ett större ansvar för patienten än vad som görs idag. Ett ersättningssystem skall bygga på flera faktorer. Basen i ersättningen skulle vara antal listade patienter - som idag - men dessutom skulle läkaren också genom att ta ett ansvar för mindre ingrepp även kunna få ersättning för dessa, plus att även ersättning skulle kunna utgå i fall läkaren tar ett ansvar för att hela vårdkedjan fungerar från att patienten blir sjuk till dess att hon blir frisk. Ett samarbete mellan läkare, försäkringskassa och arbetsgivare skulle med ett sådant system uppmuntras. På toppen av ersättningsmodellen skulle dessutom några procent av ersättningen utgöra ersättning för arbete med kvalitetsförbättrande åtgärder.

Idag är det mer eller mindre stängda dörrar mellan primärvården och sjukvården. Vad den ena gör känner inte den andra till. Genom att ge närsjukvården ett tydligare uppdrag och dessutom premiera resultat genom ersättning skulle varje patient känna att det hela tiden är någon som brydde sig. Patienten skulle med detta system känna att "min doktor" tar ett ansvar och man skulle inte längre bli skyfflad mellan olika instanser. Landstinget kan också genom denna ersättningsmodell premiera läkare som vill etablera sig på mindre orter genom att lägga ett procentpåslag på basersättningen för att göra det attraktivare att vara doktor även på mindre orter. Nivån på denna extra ersättning skulle bli det marknadspris vi behöver få betala för att få även en god läkarvård på andra platser än i centrala orter. Problemet med stafettläkare som kommer och går kan minskas.

Modellen ger en sjukvård med ett nytt arbetssätt, tydligare ägar- och kundrelationer, tydliga uppdragsavtal mellan läkaren och landstinget och en nöjdare patient som får möjlighet att välja en doktor som man trivs med och som är intresserad av att utveckla sig. Det blir precis som att gå till tandläkaren - trivs man inte med sin tandläkare så byter man.

Den moderne västmanlänningen kräver att få styra sin konsumtion av läkarvård och inte bli tvingad till överhetens val.

Tomas Salzmann

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons