Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tony Rosten: Energimarknads- inspektionen granskar elnätsavgifterna

Energimarknadsinspektionen följer noga utvecklingen av elnätsföretagens avgifter och kommer inom kort att presentera resultatet av granskningen av 2009 års avgifter.

Annons

Villaägarnas påstående om att vi just nu inte bedriver någon aktiv granskning av elnätsföretagens avgifter är därmed felaktig.

Redan i vintras berättade vi att många elnätsföretag i år höjer sina avgifter mer än inflationen. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 20 mars pekade vi bland annat på att företagen fått nya krav från både kunder och myndigheter på ökad leveranssäkerhet, installation av nya mätare och bättre service.

Vi framhöll också att avgifterna för de flesta kunder inte höjts sedan 1997 trots att företagen gjort stora investeringar.

Av Villaägarnas debattartikel kunde man felaktigt få intrycket att Energimarknads-inspektionen inte bedriver någon tillsyn av företagens avgifter under åren 2008-2012. Elnätsföretagen är skyldiga att rapportera en mängd uppgifter till oss varje år, vilka vi sedan använder för att granska skäligheten i avgifterna.

Grundprincipen i Ellagen och vår tillsyn är att företagen tillåts ta ut avgifter som täcker rimliga kostnader för bland annat drift och underhåll. Företagen har också rätt att få en rimlig avkastning på satsat kapital. Tidigare år har vi bedömt att det är rimligt med en avkastning på 6-7 procent.

Resultatet av årets granskning kommer att redovisas nu under hösten.

Att avgifterna varierar mellan olika områden i landet har flera orsaker. Ett glesbygdsnät har ofta högre avgifter än ett nät i tätort, vilket beror på att det finns färre kunder att fördela kostnaden för drift och underhåll på.

Samtidigt har riksdagen beslutat att elnätsavgifterna ska utjämnas inom varje elnätsföretags område. Det har fått till följd att mindre nätområden med enbart kunder i tätort kan hålla lägre avgifter än större nätområden där kunderna i tätorterna är med och delar på den högre kostnaden för att driva glesbygdsnäten.

Vi förstår Villaägarnas uppdrag att försöka sänka kostnaderna för landets småhusägare. Vi håller i det sammanhanget med om att det behövs en stark reglermyndighet.

Vi kommer precis som tidigare att granska elnätsföretagens avgifter och också fortsättningsvis att utöva press på företagen att bli mer effektiva.

De lokala förutsättningarna för att bedriva elnätsverksamhet kommer dock alltid att skilja sig åt och det kommer därför även fortsättningsvis att finnas skillnader i avgifter mellan olika orter.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons