Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tord Wiklund: Ett lands välstånd och energitillgång hänger ihop

Bilfabrikanter utvecklar nu plug-in hybridbilar, det vill säga elbilar med förbränningsmotor.

Annons

Bilens batterier laddas med en vanlig stickkontakt, en laddning tar cirka tre timmar och räcker till tio mils körning.

De laddningsbara batterierna kombineras med en flexifuelmotor som förutom framdrivning vid längre körningar även driver en generator som alstrar laddning till batterierna. Batterierna laddas således under färd när förbränningsmotorn är i gång, samt vid inbromsning.

Vid fullt laddat batteri och en körsträcka på 15 mil kommer bränsleförbrukningen att ligga på under 0,2 liter per mil. Om vi på detta sätt vill minska bensin/dieselkonsumtionen i Sverige till hälften av dagens nivåer fordras mer än 10000 vindkraftverk för att klara batteriladdningarna.

Näringsdepartementet hoppas på att det till år 2015 har byggts 2500 vindkraftverk i landet. Alltså: vi är dåligt förberedda. Det måste anses vara fel att Vattenfall satsar stora resurser på uppbyggnad och drift av smutsig el på kontinenten, i stället för satsningar på ren kraft i Sverige för att säkerställa hög inhemsk självförsörjningsgrad och värna om miljön.

Vindkraften står idag för endast 0,7 procent av Sveriges totala elproduktion. Vindkraften kan tyvärr inte betecknas som klimatsmart, eftersom det sällan blåser när det är kallt, då det största behovet finns.

Kraftvärme däremot är klimatsmart. Det mest attraktiva beträffande akut utbyggnad i Sverige måste vara att komplettera befintliga fjärrvärmeverk med turbin och generator för samtida produktion av el genom ombyggnad från fjärrvärme- till kraftvärmeverk.

Av de 160 potentiella fjärrvärmeverk som finns i Sverige, utnyttjar endast 40 stycken denna möjlighet. Det är alltså 120 fjärrvärmeverk som borde byggas om till kraftvärme.

Sådan ombyggnad ger ett stort eltillskott och skapar jobb. Tillskottet av el blir cirka 20 procent (30 terawattimmar), vilket väsentligt förbättrar svensk självförsörjningsgrad.

Elcertifikaten ger subventioner för biobränslet som kommer att användas. Det är inom detta område svenska folkets Vattenfall skall agera, flytta hem och stötta fjärrvärmebolagens ombyggnad till kraftvärme.

Näringsdepartementet som tillsätter styrelsen i Vattenfall, bör ge styrelsen inriktningen att köpa andelar i fjärrvärmebolagen, gå samman och medverka till kraftvärmeombyggnader.

Sverige kan med en kombination av vindkraft och kraftvärme bli en exportör av ren el till kontinenten och där minska behovet av fossil kraft, vilket är helt i linje med Kyotoavtalet och EU:s energipolitik. Detta borde ha genomförts för länge sedan, att så inte skett är en gåta.

Låt svenska folkets Vattenfall avveckla sina miljöförstörande engagemang utanför Sverige och koncentrera sig på uppgiften att förse oss med billig och miljövänlig el samt säkerställa hög självförsörjningsgrad.

Ett lands välstånd och energitillgång hänger tätt samman.

Tord Wiklund

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons