Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Torven behövs i ett hållbart energisystem

Annons

Den svenska riksdagen har beslutat om en energipolitik som bygger på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Torv spelar i sammanhanget en viktig roll. Det finns stora torvresurser i Sverige genom att cirka 25 procent av Sveriges yta är täckt av torv, och torv utvinns endast på cirka en promille av denna mark. Från att ha varit ett utpräglat krisbränsle under världskrigen kom torv att ersätta olja och kol i energisystemet efter oljekriserna på 1970-talet.

Energitorvbranschen omsätter i dag cirka 500 miljoner kronor och skapar enligt den statliga Torvutredningen cirka 600 årsarbeten. Genom att torvbruket är ett säsongsarbete är mer än dubbelt så många personer beroende av torvbranschen för sin utkomst, ofta i glesbygd. Härtill kommer den indirekta sysselsättningen som kan vara av stor betydelse för vissa regioner.

Nyare forskning visar att trädbränsle och torv brinner bra tillsammans, vilket effektiviserar förbränningen och minskar driftstörningarna. Fler konkurrerande bränslen på marknaden medverkar till att pressa priserna på energi. Torv och trädbränslen skapar ett tryggare energisystem mindre utsatt för fluktuationer från den internationella marknaden.

Regeringens torvutredare, förre centerledaren Olof Johansson, visade i torvutredningen att torv även fortsättningsvis spelar en viktig roll i energisystemet. Han föreslog därför att torv borde komma i åtnjutande av elcertifikat, vilket är ett system för att främja användning av förnybara bränslen som trädbränslen.

Riksdagen fattade 2003 beslut om att torv på samma sätt som trädbränslen borde omfattas av systemet med elcertifikat från våren 2004. Motivet var i första hand miljöskäl bland annat genom att man kunde ersätta kol i våra kraftvärmeverk.

Under samma tid har EU:s direktiv rörande handel med utsläppsrätter från och med 2005 blivit en viktig fråga. (Utsläppsrätter är EU:s system för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av koldioxid inom hela EU. En effekt av utsläppshandelssystemet är att kostnaderna stiger för de bränslen som ingår i detta system.) För att utreda frågan om utsläppshandel tillsattes svenska regeringen en utredning som går under namnet Flex Mex 2-utredningen.

En parlamentarisk majoritet i utredningen föreslog i maj 2003 att torv borde hållas utanför systemet med utsläppsrätter i linje med riksdagens beslut om elcertifikat. Regering och riksdag fattade dock beslut om att torv skall föras in i utsläppshandelssystemet våren 2004. Härigenom uppstår den märkliga situationen att torv kommer i åtnjutande av elcertifikat samtidigt som torv också hamnar i utsläppshandelssystemet.

När frågan behandlades i riksdagen i början av året fick näringsutskottet möjlighet att yttra sig till miljö- och jordbruksutskottet över regeringens förslag om att torv skall in i utsläppshandelssystemet. Socialdemokraterna i näringsutskottet utgick i sitt yttrande från att regeringen på lämpligt sätt undersöker förutsättningarna för en annan internationell klassificering av torven från utsläppssynpunkt om utsläppshandelssystemet omkullkastar torvens möjligheter att kunna konkurrera som bränsle i kraftvärmeverken. Centerpartiet och kristdemokraterna i näringsutskottet föreslog i en avvikande mening att regeringen skulle ansöka om att torv undantas från handelssystemet under den inledande handelsperioden till och med 2007.

Konsultföretaget ÅF-Energi Miljö AB visar i en studie som gjorts på uppdrag av STPF om konsekvenserna av att torv ingår i utsläppshandelssystemet att den ersättning av fossilt kol med torv i bland annat kraftvärmeverk, som förutsattes då riksdagen tog beslutet att torv får elcertifikat, inte kommer att ske.

I stället kommer torvanvändningen i Sverige att minska kraftigt vilket kommer att drabba den svenska energitorvindustrin hårt. Om inte de olika förutsättningar som låg till grund för studien inte ändras leder det till att den svenska energitorvindustrin sannolikt kommer att avvecklas.

Vi vill peka på att det finns en stor risk för att torvens placering i EU:s handelssystem kommer att rasera torvens möjligheter att konkurrera på den svenska energimarknaden. Vi anser därför - i linje med socialdemokraternas, centerns och kristdemokraternas agerande i näringsutskottet - att torven inte bör fasas ur energisystemet. Det är i stället ställt utom alla tvivel att torven spelar en viktig roll för att vi skall kunna klara genomförandet av energiomställningen.

En möjlighet kan vara att regeringen prövar möjligheterna att undanta torv från utsläppshandeln om torv används tillsammans med trädbränsle eller om man i ett visst fall kan påvisa att det saknas andra alternativa inhemska energialternativ. En sådan möjlighet skapas genom den lag som reglerar denna fråga som träder i kraft i augusti.

NILS-GÖRAN HOLMQVIST

MAGNUS BRANDEL

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons