Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Total virrighet i Renhållningsstyrelsen för Västerås

Annons

Socialdemokraterna i Västerås renhållningsstyrelse och Vafab Miljö är rädda för konkurrens om hushållens avfall. Därför tolkar socialdemokraterna Miljöbalken för att se vad som kan hindra konkurrens medan oppositionen läser Miljöbalken för att se vad som kan göras för att underlätta konkurrens, inklusive att berörda företag och enskilda personer själva skall ha möjlighet att hantera sitt avfall.

Renhållningsverket har i ett brev påpekat till dem på landsbygden som inte har kommunal sophämtning, att: "Enligt Miljöbalken är det fastighetsinnehavaren som ansvarar för att det finns kommunal renhållning för fastigheten." Så står det inte i Miljöbalken. Där står det: "Kommunen är skyldig att utöver vad som följer av renhållningsordningen transportera bort hushållsavfall, om fastighetsinnehavaren eller nyttjandeinnehavaren begär det och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna" (15 kap 17 §).

Det innebär att det är fastighetsinnehavaren som avgör om det är kommunen som skall hämta hushållsavfallet eller om fastighetsägaren själv anser sig kunna ta hand om sitt eget avfall. Miljöbalken tillåter egen avfallsbehandling under förutsättning att avfallet kan tas om hand på den egna fastigheten "på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön" (15 Kap 8 §). Nu åberopar tjänstemännen och ordföranden den i demokratisk ordning fattade "Renhållningsordning för Västerås kommun", men den överensstämmer inte med den övergripande Miljöbalken (15 kap 18 och 8 §§).

Ett parallellt exempel är Varbergs kommun som nekade en lantbrukare att ta hand om sina egna hushållssopor. Han överklagade beslutet till länsstyrelsen som tillät lantbrukaren att ta hand om allt sitt avfall med stöd av Miljöbalken och tidigare domar i Miljööverdomstolen. Flera liknande fall har vi sett i tv, där många har visat upp sina, sen många år tomma soptunnor.

Jag är ofta oense med majoriteten då dess ordförande inte anser sig behöva diskutera gällande lagar och domstolsbeslut. Inom oppositionen är vi överens i alla stora frågor - men inte i allt, vilket är ett sundhetstecken - och det kan tänkas att jag har fel ibland.

I Sverige har vi lagstadgat producentansvar inom fem områden: förpackningar, däck, returpapper, bilar och elektriska och elektroniska produkter. Kostnaderna för omhändertagandet av detta avfall är inbakat i varans pris och kommunen har inget med detta avfall att göra. Det innebär, att den som sorterar sina sopor enligt alla regler samt har hemkompostering har näst intill inga hushållssopor över att lämna till Renhållningsverket.

Till sist vill jag nämna att jag trivs bra ihop med både förtroendevalda och tjänstemän i Renhållningsstyrelsen. Det är viktigt att göra åtskillnad mellan sak och person.

Gunnar Björklund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons