Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trådlöst bredband är en hälsofara

Annons

I en debattartikel den 2 juni skriver Alf Edgren, Mälarenergi stadsnät, att i stora delar av kommunen är bara en trådlös radiobaserad bredbandslösning ekonomisk genomförbar. Detta trots att det finns hundratals rapporter som påvisar ohälsa av elektromagnetisk strålning, bland annat från basstationer för trådlöst bredband.

I Götene kommun har elöverkänsliga tvingats fly sina hem och staden på grund av strålningen från Wimax, samma system som Mälarenergi ämnar införa i Västerås.

Wimax sägs ha en räckvidd på upp till 50 kilometer och i Västerås planeras sex till sju basstationer, troligen fler. Tekniken bygger på pulsade mikrovågor mellan 2 och 11 gigahertz, senare förmodligen ännu högre upp till 66 gigahertz, det vill säga långt mer än 3G-sändarnas effekt. Många svenska och utländska rapporter visar att speciellt pulsade mikrovågor påverkar människors och djurs celler och DNA.

Särskilt utsatta grupper är barnen med sina tunnare skallben och elöverkänsliga. Beträffande påverkan på djur rapporteras att djurbesättningar nära mikrovågssändare i Tyskland fått problem med missfall, missbildningar, deformationer av leder, ledsmärtor, avmagring, inflammationer i ögonen, förlorad orienteringsförmåga, rastlöshet och nervöst trampande, onormal apati, oförklarliga hjärntumörer, oväntad hjärtsvikt, spontan död.

När djuren transporterades till gårdar några mil längre bort försvann symtomen efter några dagar men när de åter var hemma kom symtomen tillbaka.

Edgren försvarar Mälarenergis handlande med hänvisning till direktiv, regler och lagar från SSI och ITS. Han tycks ha missat att SSI faktiskt planerar en kampanj för att få folk att vara försiktigare med mobiler, särskilt barn och ungdomar. Och i riksdagen tog man nyligen beslut om en lag som tvingar telecomoperatörer att sambruka mobilmaster för att skydda miljön och folkhälsan.

När Edgren hänvisar till kostnadsaspekten, det vill säga att en trådbunden fiberoptiklösning skulle ställa sig mycket dyrare än en trådlös lösning, glömmer han kostnader för de strålningsskador som drabbar människor och djur.

Man bör heller inte glömma de skadeståndsanspråk som på sikt kan drabba Mälarenergi.

Vi utsätts dagligen för farlig strålning från mobilsändare, mobiltelefoner, radarstationer, mikrovågsugnar, lysrör, lågenergilampor, trådlösa Dect-telefoner och annan trådlös teknik. Nu senast rapporteras från England att radiosystemet Tetra/Rakel som används av polis, ambulans och brandkår och som skall införas i Sverige, orsakar allvarliga hälsoproblem hos användarna men även hos boende nära sändarna. Till skillnad mot luftföroreningar är denna "elektrosmog" osynlig och luktar inte vilket gör den ytterst farlig.

Frågan är om vi inte redan har passerat den biologiska gränsen för vad människan tål? I flera andra länder har man sänkt gränsvärdena för strålningen. I Salzburg i Österrike har hälsomyndigheten rekommenderat en sänkning till 1 mikroW per kvadratmeter, vilket är tio miljoner gånger lägre än gällande gränsvärde för 3G i Sverige. Och nu vill Mälarenergi stadsnät spä på denna "elektrosmog" kraftigt. Kan Mälarenergi garantera att människor inte far illa av strålningen? Varför har inte en miljökonsekvensbeskrivning gjorts av Mälarenergi? Och varför bortser Mälarenergi från Miljööverdomstolens dom att 3G-sändare är miljöfarliga? Och varför tar inte Mälarenergi hänsyn till människors oro?

Om Wimax införs anser jag att detta strider mot miljöbalkens försiktighetsprincip men också mot brottsbalkens 3 kapitel § 8 som stadgar ansvar för den som av oaktsamhet vållar annan person kroppsskada eller sjukdom. Det strider också mot mänskliga rättigheter och handikappolitiken om man tvingar elöverkänsliga att bli flyktingar i sitt eget land. Dessa funktionshindrade har en rätt att bo och leva i ett tillgängligt samhälle med en fungerande inre och yttre boendemiljö. Men detta kan också vara ett hot mot vanliga friska människor som kan drabbas av till exempel sömnproblem och högt blodtryck.

Att hota människors elementära livsbetingelser anser jag vara ett sådant grovt brott att det borde falla under allmänt åtal.

Lyssna därför till alla varningssignaler från omvärlden, bland annat från över tusen läkare i Tyskland och Österrike och från tyska strålskyddsinstitutet. För alla drabbade vars rättighet till liv och hälsa nu sätts på spel, vädjar jag åter till politiker och ansvariga att med hela ert inflytande stoppa Wimax och göra Västerås till en föregångsstad.

Låt inte kommuninnevånarna och framför allt våra barn förvandlas till försökskaniner i ett gigantiskt fullskaleexperiment.

Sven Helander

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons