Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tre Toppar ett nödvändigt val!

Annons

Efter att ha läst Per Wernbergssynpunkter om det planerade skid- och friluftsområdet Tre Toppar där fjället Städjan ingår vill vi förtydliga projektets utformning och ändamål. Syftet är att skapa arbetstillfällen, trygga service och välfärd i norra Dalarnas glesbygd. Ett område som i dag hotas av vikande befolkningsunderlag.

Det område vi bor och verkar i är helt beroende av de arbetstillfällen som turismen ger. Tack vare de turistsatsningar som startades för 40 år sedan är Idre i dag ett positivt undantag bland annars avfolkade bygder i landets fjällvärld och inland. Men vi ser också att kurvan för Idre sakta börjar vända och att Särnas befolkningskurva redan pekar brant nedåt.

Ett utvecklat Tre Toppar beräknas ge 350 nya årsarbeten. I det sammanhanget ser Stiftelsen Idre Fjäll inget alternativ som på ett lika bra- eller bättre sätt kan vända befolkningsutvecklingen och säkerställa bygdens framtid.

Ekoturism kan definitivt vara ett värdefullt komplement till storskaliga satsningar men inte något som ensamt kan generera det antal arbetstillfällen som behövs.

Vi inom Stiftelsen Idre Fjäll är väl medvetna om värdet av den storslagna natur som omger oss. Vår turistiska idé bygger helt och hållet på denna natur. Projektförslaget innebär ett nytänk vad det gäller landskapsanpassning och hänsyn till miljön. Vår ambition är att kunna genomföra Tre Toppar med mycket begränsade skador på naturen. Det är viktigt att understryka att Städjans siluett inte kommer att påverkas av projektet. Av hänsyn till fjällets symbolvärde kommer varken Städjans krona eller sadel att tas i anspråk.

Tre Toppar kommer att kräva avverkningar inom ett Natura 2000-område. Avverkningarna kommer att begränsas till att totalt omfatta mindre än en procent av den skog som är skyddad inom Natura 2000-området och för detta föreslås omfattande kompensationsåtgärder. Det är bland annat den påverkan som i prövningen av projektet ska vägas mot samhällsnyttan att förutsättningar skapas för att en bygd i inlandet ska kunna leva vidare.

Joacim Johansson

tillförordnad vd Idre Fjäll och projektledare Tre Toppar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons