Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trestegslösning bättre än pendeltågstunnel

Annons

"Det är Citybanan som gäller." Så löd budskapet på VLT:s ledarsida den 12 maj och nu samlas politikerna från hela Mälardalen i Västerås för att sjunga pendeltågstunnelns lov.

Men är detta den bästa åtgärden för Mälardalens trafikanter? Är alla alternativen analyserade? Nej, det finns andra, betydligt mer kostnadseffektiva lösningar, som ger kraftigt förbättrade resemöjligheter både på kort sikt och i framtiden.

Citybanan skapar ingen flexibilitet för tågen. Fjärrtåg, regionaltåg och godståg får liksom i dag samsas om de två spåren från 1871. Skillnaden är att de slipper trängas med pendeltågen, som ska ner i en 40 meter djup tunnel. Inga tåg kommer att kunna köra förbi ett tåg som fått stopp. Störningskänsligheten och sårbarheten kvarstår.

Citybanan ger inte heller plats för fler regionaltåg än i dag eftersom det är trångt på banorna längre ut från Stockholm.

I stället för att satsa en enorm massa pengar på denna tunnel föreslår vi en utveckling av trafiken i Mälardalen i tre steg:

1. Fler resenärer på Getingmidjan

Genom att köra regional- och fjärrtågen sammankopplade mellan Stockholm och Södertälje kan ett stort antal tåglägen över Getingmidjan friställas för nya tåg. Denna teknik har länge använts i Danmark och SJ:s tvåvåningståg köptes också med det uttryckliga kravet att snabbt kunna kopplas ihop och isär.

Om man gör så kan regionaltågtrafiken söderut från Stockholms central förstärkas från dagens ett tåg i timmen till ett tåg var 20:e minut, förutsatt att spårkapaciteten på andra platser i Mälardalen byggs ut. På Svealandsbanan behövs fler mötesspår och på Mälarbanan bör förbifartsspår byggas vid några stationer för att minska störningskänsligheten.

Med en förbättrad trafikstyrning kan pendeltågen redan med de nuvarande spåren få 10-minuterstrafik till Kungsängen och tre tåg i timmen gå mellan Västerås och Stockholm. Vi behöver inte vänta på projektet Tomteboda - Kallhäll och Citybanan - lägg om växeln nu!

Antalet resenärer kan dessutom öka redan med de tåg som går i dag. Fler vagnar kan kopplas till på regionaltågen och lediga sittplatser utnyttjas hela vägen in till Stockholm. Det som behövs är att taxorna mellan länen och SJ harmoniseras. I avsiktsförklaringen lovar staten att göra det möjligt att skapa en storregional trafikhuvudman.

Ett biljettsystem som gäller över länsgränserna borde dock parterna kunna ordna långt tidigare även om det kräver en ökad solidaritet inom regionen.

2. Komplettera Getingmidjan med ett tredje spår

Naturligtvis behöver vi få fler spår över Mälarsnittet. Vi anser att det nygamla förslaget om tredje spåret bör genomföras. Det skapar en reserv - ett stillastående tåg eller nedriven kontaktledning medför inte att all trafik kollapsar.

Med införandet av det utvecklade trafikledningssystemet och andra förbättringar, som kommer de närmaste åren, går det också att öka antalet tåg under maxtimmen.

I synnerhet gäller det trafiken söderut från Stockholms central där alla tåg startar från stillastående och bör kunna köras tätare den korta sträckan förbi Riddarholmen innan det blir fyra spår. Det tredje spåret kan därför

i första hand användas till att ge regional- och fjärrtåg söderifrån ett eget spår ända in till Stockholms central.

3. Nord-sydlig förbindelse - inte bara för bilarna

Vi bör nu också planera för fler spårburna förbindelser över Mälaren. Alla resor sker inte till och från Stockholms city och det är lika angeläget att skapa effektiva tvärförbindelser för tågtrafikanterna som för bilisterna, till exempel att bygga en nord-sydlig järnväg mellan Flemingsberg och Kista/Sollentuna. Den skulle knyta samman de tre stambanorna och anslutas till fyra tunnelbanegrenar.

Med denna tvärförbindelse/förbifart är det naturligt att utveckla Kista/Sollentuna till en ny knutpunkt, Stockholm Nord. Banverket överväger redan att dra Mälarbanan (de nya spåren) via Kista och om man också låter en del av Märsta/Uppsala-tågen köra via Kista får vi tre tunga järnvägsknutpunkter i Storstockholm.

Se frågorna om tunnlar och banor ur resenärernas perspektiv! Genomför de åtgärder som på kort och lång sikt ger de bästa förutsättningarna för en attraktiv och effektiv trafik i hela Mälardalen! Vänta med att säga ja eller nej till Citytunneln!

Göran Tegnér

trafikutredare

Bo Wijkmark

före detta regionplanedirektör

Jan Johanson

miljökonsult

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons