Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trygg i strukturomvandling

Annons

Förra helgen deltog vi i ABF:s traditionella seminarium om ekonomisk politik, uppkallat efter dess grundare Gunnar Sträng. Samtalet vi tog del av var spänstigt och givande. Deltagarna väjde inte för de stora frågorna: det ekonomiska läget och framtidens utmaningar.

Vi kunde gemensamt konstatera att det ser ljust ut för Sverige. Efter år av lågkonjunktur har det vänt. Sverige beräknas i år ha en tillväxt på hela 3,5 procent. Den främsta orsaken till denna framgång är att svenska företag skördar stora framgångar i utlandet.

Men trots att exportindustrin blomstrar är utvecklingen på arbetsmarknaden svag. Arbetslösheten förväntas i år hamna på 5,6 procent. Det är inte acceptabelt för en socialdemokratisk regering. Därför genomförs med början vid årsskiftet en satsning för att få ner arbetslösheten. Kommuner och landsting får extra resurser för att behålla och nyanställa personal. Låg- och medelinkomsttagare får lägre skatter och högre köpkraft. Företagens konkurrenskraft stärks genom bättre villkor. Arbetsmarknadsprogrammen byggs ut.

Genom dessa åtgärder kommer situationen att förbättras. Regeringen är fast besluten att få ner arbetslösheten. Fyra procents arbetslöshet är ett delmål - målet är full sysselsättning.

Men politikens utmaningar gör inte halt vid sysselsättningsfrågorna. De sträcker sig långt in i framtiden. På Strängkonferensen diskuterades två frågor ingående: globaliseringen och den åldrande befolkningen.

Globalisering är inget nytt fenomen. Den har pågått i alla tider. Men omfattningen och kraften har aldrig varit så stor som i dag. En jordbävning i Kobe har direkt påverkan på vår ekonomi. En oklar valutgång i Ukraina följs noggrant av svenska medier. Den tilltagande närheten till omvärlden är en stor tillgång i de flesta fall. Det blir lättare för svenska företag att sälja sina produkter utomlands. Människor kan utforska världen på ett sätt som tidigare var omöjligt. Men utvecklingen skapar också oro. Vad händer med jobben och tryggheten när världen krymper?

Svenskarna lever längre. Det är inte konstigt. Färre människor har tunga och fysiskt slitsamma arbeten. Stora framsteg har gjorts på det medicinsk-tekniska området. Sjukvården har byggts ut.

Men ändå beskrivs utvecklingen som ett problem. Välfärden antas stå inför oövervinnliga problem om 10-20 år när fyrtiotalistgenerationen hunnit gå i pension och ökat sin konsumtion av vård och omsorg. Samtidigt ska den nuvarande, självuppoffrande personalen i sjukvården ersättas med en ny generation som inte är beredd att arbeta för knappa löner.

Utmaningarna kan tyckas stora och abstrakta. Men de berör oss i vår vardag. De är lika betydelsefulla för västeråsaren som för stockholmaren. Lika viktiga i Skinnskatteberg som i Österåker.

Sveriges samhällsmodell med utvecklade trygghetssystem klarar denna typ av utmaningar.

Arbetsmarknadsutbildningar och a-kassan gör det möjligt för människor att gå från gamla förutsättningar till nya villkor. Men vi får inte slå oss till ro. Fler människor måste komma i arbete. Vi måste bli mer effektiva både i offentlig och privat sektor.

När Gunnar Sträng invigde ABF:s studiehem i Ramnäs 1955 gjorde han det med insikten att politik handlar om att tillsammans diskutera och finna lösningar på utmaningar som dessa. Traditionen har levt vidare i nästan 50 år.

Vi ska dra vårt strå till stacken för att det ska förbli så även i framtiden. De stora frågeställningarna gör vi bäst i att diskutera tillsammans.

Pär Nuder Sven-Erik Österberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons