Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trygghet och arbetsro förutsättning för lärande

Annons

Dåliga skolresultat, orolig arbetsmiljö, mobbning, skolk, sena ankomster och verbala hot och trakasserier, så ser den bistra verkligheten ut i många skolor.

I början av februari i år presenterades en undersökningsom visar att gymnasieeleverna i Västerås halkar allt längre ner vad gäller avgångsbetygen i svenska, engelska och matte. Fler hade IG i betyg och bara 44 procent mot rikets 60 procent hade VG och MVG i dessa ämnen.

Samtidigt har den svenska regeringen misslyckats med att få fram en skollag, efter mer än en mandatperiods utredande. I denna skollag skulle politikerna kunna ge lärare och skolledare de verktyg som behövs för att leda skolarbetet i en positiv riktning. I Lärarförbundets undersökning 2005, var sex av tio lärare osäkra på vilka befogenheter som lag-stiftningen ger dem. I skollagen ska tydligt framgå att lärare har rätt att gå emellan i elevslagsmål och att ta ifrån elever föremål som stör undervisningen utan att riskera åtal.

Vi kristdemokrater anser att trygghet och arbetsro är två nödvändiga förutsättningar för att elever ska lyckas i sitt skolarbete. Redan 2001 kunde man läsa vad LO-ledningen vill: "Det är inte reaktionärt att kräva ordning, reda, disciplin och respekt för vuxna av elever i skolan? vi tror att det är just 'LO-barnen' som far mest illa i en skola som är hållningslös och präglas av oro". Trots att det finns stark kritik från de egna sosseleden har regeringen inte vågat komma med konkreta förslag till åtgärder!

Som en del av ett sjupunktsprogram för trygghet och arbetsro i skolan krävde kristdemokraterna i riksdagen för ett par år sedan ett införande av skriftliga om-dömen, om elevens uppträdande och ordning, bifogade till betygen.

Omdömet kan liknas vid ett arbetsintyg där det ges en beskrivning av den anställdes styrkor och svagheter. Eleverna ska ha en chans att förbättra omdömet inför slutbetyget. Skolverket bör få i uppgift att utarbeta vissa nyckelbegrepp som vägledning. Vi tycker att det är bra att folkpartiet nu också vill införa dessa omdömen. Detta ökar möjligheterna att få igenom förslaget.

Elever som skolkar visar brist på respekt för kamrater och skolans verksamhet.

Ogiltig frånvaro föreslår vi skall skrivas in i betygen både i grundskolan och i gymnasieskolan, klara regler för frånvaro skall givetvis finnas.

Den finska skollagen är ett föredöme. Där tar man upp frågor om trygghet, ordning och arbetsro med stort allvar, i den svenska skollagen finns inte dessa begrepp med. Finska elever har världens bästa skolresultat!

Med en klar och tydlig skollag ger vi stöd till skolledning och lärare vilket i sin tur stärker statusen hos dessa yrkesgrupper vilket har skett i Finland.

En skärpt skollag med större befogenheter för skolpersonalen räcker ändå inte för att få en bra skola. Till detta bör läggas välutbildade lärare och skolledning, ett kontinuerligt och engagerat värdegrundsarbete, att elever ges stöd i sitt lärande utifrån förutsättningar och behov så tidigt som möjligt, ett bra samarbete med hemmen och tillräcklig personaltäthet med färre elever i klassrummen för att öka individualiseringen

Utöver en tydlig skollag är det dessa frågor i den svenska skolan som vi kristdemokrater tycker är angelägna att arbeta med både nationellt och lokalt så att ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter!

Elisabet Fridén

Solveig Nygren

Arne Nordberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons