Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Turismutvecklare: Fri natur skapar jobb på landsbygden

Annons
Populär bland turister. Kan naturturismen genom allemansrätten skapa nya jobb på landsbygden? Bilden är från en älgsafari.foto: scanpix.

Under de senaste 20 åren har tusentals jobb skapats inom svensk naturturism. Kreativa entreprenörer har i professionell samverkan, men också tack vare den fria rörligheten i naturen utvecklat nya företag i en glesbygd, som annars mest förknippas med avflyttning. Nu hotas den utvecklingen av LRF:s förslag om att allemansrätten inte längre ska gälla för kommersiella aktörer.

Det senaste halvåret har LRF med sin chefsjurist Fredrik Bonde i spetsen hävdat att svensk naturturism i allt högre grad missbrukar allemansrätten. Ett angrepp som inte preciseras, men däremot konsekvent blandas samman med skandalerna runt kommers-iella bärplockningsföretag. Men småskalig naturturism och storskalig bärplockning är två helt skilda verksamheter.

Fredrik Bonde och ansvariga i LRF:s ledning använder inte de fakta som faktiskt finns. Förra året ställde LRF:s egen tidning Lant-brukets Affärstidning frågan till drygt tusen skogsägare. Då svarade en tredjedel att man hade problem med allmänheten på sina marker, men endast var femte skogsägare ansåg att allemansrätten bör inskränkas. Bara en (1) procent angav att gruppturism var ett problem. De flesta svaren handlade om frilufts-ovana storstadsbor som skräpar ner, fel-parkerar sina bilar och eldar vårdlöst.

Av principiella skäl väljer dock Fredrik Bonde att göra svensk naturturism till synda-bok. Helt absurt eftersom Ekoturismför-eningen via kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är den enda aktören som i praktiken försöker minimera naturturismens slitage och med respekt möta berörda markägare. Märkningen har i snart tio år ställt krav på dialog, samtycke, överenskommelser och skriftliga avtal med markägarna, när det handlar om rastplatser, start- och slutpunkter, övernattningar och annat som kan uppfattas som intrång. Däremot vet vi av erfarenhet att det är orimligt att ställa samma krav när betalande gäster ensamma eller i sällskap med en guide enbart färdas över annans mark.

Tanken att alltid kräva markägarens samtycke och ge dem rätt att plocka ut ett arrende för professionella guider som färdas till fots, cykel, på skidor eller i kanot, kan liknas vid en medeltida tull. Detta utan att markägaren tillför något mervärde, och samtidigt som den fria rörligheten i naturen upphävs. Ett förslag som skulle skapa strukturella hinder och som dessutom saknar motstycke i våra nordiska grannländer.

Risken är stor för att förslaget kommer att bryta en positiv trend där allt fler vanliga svenskar och utländska besökare väljer att betala för tjänster som kunniga lokala guider, traktens läckra matupplevelser och ett komfortabelt boende. En nyskapande tjänste-innovation som spirar runt om på svensk landsbygd. När allt fler vill betala för nya tjänster ökar också naturturismens förädlingsvärde, vilket i sin tur skapar jobb och ger fler markägare del av kakan.

Det är något helt annat än att i lag ge enskilda markägare rätt, helt utan motiv, att upphäva naturturismens fria rörlighet. Ett förslag som vi bestämt avvisar och som får förödande konsekvenser, med i värsta fall tusentals nedlagda verksamheter och en orimlig arbetsbörda för de som fortsätter.

Därför välkomnar vi miljöminister Andreas Carlgrens klarläggande i Svenska Dagbladet den 14 juli. Storskalig kommersiell bärplockning anser Carlgren kan leda till problem, men han menar därmed inte ”att organiserad kommersiell verksamhet inte ska omfattas av allemansrätten.” Det är utmärkt. Fullt rimligt är också att ministern ifrågasätter att storskalig kommersiell verksamhet som sliter på annans mark, exempelvis i form nedskräpning eller förstörelse av naturen, ska kunna ske med hänvisning till allemansrätten.

Andreas Carlgren skriver att ”självklart ska kommersiella nyttjare ta ansvar för vår natur.” Vi instämmer. Det är ekoturismens grundtanke och skälet till att kvalitetsmärkningen Naturens Bästa såg dagens ljus. Nu är märkningen ett beprövat redskap, som vi ställer till förfogande för alla de natur-turismföretag, naturintresserad allmänhet, politiker och inte minst markägare och medlemmar i LRF som vill värna om lands-bygdens, traktens och naturens bästa.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons