Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två oförenliga lagar inom en familjeläkarmodell

Annons

Den nu uppkomna situation inom primärvården i Västmanland får ses som en konsekvens av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Här riskerar man att urholka både kvalitet samt patientens valfrihet och skadar dessutom svårt kontinuiteten i vården. Förfarandet är så krångligt och resurskrävande att det nu utgör ett konkret hinder för småskalighet och mångfald i vården eftersom det missgynnar producentkooperativ och enskilda entreprenörer.

Det är dags att ge invånarna i Västmanland - och övriga Sverige - reella möjligheter att välja en egen läkare. Inför ett nationellt familjeläkarsystem med etableringsrätt för allmänläkare och låt vårdprofessionen ta ansvar för sin vardag och verklighet. Ett attraktivt nationellt system som bygger på incitament kan öka antalet allmänläkare och även motivera dem att etablera sig på orter som i dag har problem att rekrytera allmänläkare.

Det är bedrövligt vad som skett avseende upphandlingen av primärvården i Västmanland. Ett län som tidigare gått i bräschen för en framsynt primärvård. Västmanlandsmodellen har till delar varit mycket framgångsrik. I inget annat landsting har befolkningen listat sig hos familjeläkare i samma omfattning.

När Västmanlands läns landsting nu väljer ett nytt vårdgivarföretag (Carema) att sköta driften av sex vårdcentraler så riskerar 32 500 invånare att bli av med den läkare man själv listat sig hos. Våra kollegor har inte för avsikt att låta sig anställas eller upplåta sina mottagningar till Carema. Här stöder vi samtliga kollegor fullt ut och har för avsikt att med alla till buds stående medel se till att deras verksamhet på något sätt kan leva kvar. Med tanke på den uttalade brist på allmänläkare som råder i Sverige så riskerar invånarna i berörda delar av Västmanland annars att helt bli av med allmänläkarvård.

I Sverige ligger ännu makten över hur primärvården ska bedrivas hos lokala politiker. När en upphandling sker av en allmänläkarmottagning, enligt LOU, tas sällan hänsyn till att patienterna riskerar att mista en långvarigt uppbyggd läkarkontakt. Det som nu händer i Västmanland är ett konkret exempel på vad som kan ske där politiker handlar in nya läkare åt befolkningen i stället för dem som patienterna själva valt!

Det tycks vara så att LOU står i strid med Hälso- och sjukvårdslagen, i vilken invånarna ges en uttrycklig rätt att välja en personlig och fast läkarkontakt

Sedan ett drygt år har några av yrkesföreningarna inom Sveriges Läkarförbund (Svenska distriktsläkarföreningen, Svenska privatläkarföreningen samt Sveriges yngre läkares förening) i samarbete med professionens vetenskapliga förening (Svensk förening för allmänmedicin) arbetat med ett projekt som syftar till att skapa ett nationellt familjeläkarsystem. Arbetsgruppen och det färdiga dokumentet har fått namnet Protos, som betyder "den förste" på grekiska. Det står för att allmänläkaren är den förste som tar hand om en individs hälsoproblem.

Svensk sjukvård brottas med problem. Det finns brister i tillgänglighet och som patient känner man sig ofta anonym i det svenska sjukvårdssystemet.

Sjukvårdskostnaderna betraktas av samhället som höga.

En huvudorsak är att Sverige - till skillnad från många andra europeiska länder - inte satsat tillräckligt tydligt på den vardagsnära sjukvården.

Protos är de svenska allmänläkarnas förslag till ett nationellt familjeläkarsystem som syftar till att stärka befolkningens rätt till en fast familjeläkarkontakt. Alla invånare ska ha samma förutsättningar att ha en lättillgänglig, kontinuerlig och förtrolig kontakt med sin doktor. Samtidigt innehåller förslaget anvisningar om hur läkarnas verksamhet kan organiseras så att det blir enhetligt i hela Sverige.

Delar av förslaget baseras på erfarenheter från de länder där primärvården fungerar bra, till exempel i våra grannländer Danmark och Norge. Där har man valt att göra småskalighet och patientens fria val av fast läkarkontakt till primärvårdens fundament. I Danmark till exempel, har man sedan många år ett nationellt reglerat system med etableringsrätt för allmänläkare.

I Norge införde man för några år sedan en "Fastlegeordningen" vilket lett till att det blivit attraktivt att arbeta inom primärvården. Som följd har Norge på kort tid eliminerat allmänläkarbristen och alla invånare kan erbjudas en egen läkare - grundbulten för ett kostnadseffektivt sjukvårdssystem.

Ett system, som för patienten, bygger på ett fritt val av vårdgivare är en förutsättning för tilliten och tryggheten i vården. Det utgör ett sätt att uppnå kontinuitet, långsiktighet och trovärdighet för patienter och vårdprofession samt en ökad rättvisa ur ett nationellt perspektiv. Alla invånare i Sverige skall ha samma rätt till familjeläkare oavsett bostadsort.

Protos skulle inte bara entusiasmera läkare att arbeta i primärvården, det skulle också bespara samhället krångliga, kostsamma och långdragna upphandlingar.

I dag har vi ett system där landstingen väljer företag medan patienten vill - och har rätt att - välja sin läkare. LOU står alltså emot Hälso- och sjukvårdslagen! Vi arbetar med två oförenliga lagar inom en familjeläkarmodell. Här ska Hälso- och sjukvårdslagen ha företräde enligt vår uppfattning. Låt patienten välja sin familjeläkare i ett nationellt familjeläkarsystem.

Vi är många inom vården som är övertygade om att ett nationellt familjeläkarsystem är den enda vägen att gå för att få till stånd en välfungerande primärvård i Sverige. Endast genom att skapa ett attraktivt nationellt system kan man öka antalet allmänläkare och nå målet om maximalt 1 500 invånare per läkare.

Det är hög tid att vi tillsammans, sjukvårdspolitiker och vårdprofession, arbetar för införandet av ett nationellt familjeläkarsystem som ger trygghet och kontinuitet för patienten och utgör basen i svensk sjukvård.

GUNNAR WELANDER

BENNY STÅHLBERG

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons