Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ulf Melin: Om fem år krävs 185 utresande Erasmusstudenter

Annons

EU-kommissionen har i dagarna presenterat den senaste statistiken för deltagande i utbytesprogrammet Erasmus under 2005/2006. Sverige, med ett deltagande på 0,65 procent, ligger i bottenskiktet i Europa. Av de 15 EU-länder som varit med i Erasmus en längre tid är det bara Grekland och Storbritannien som har lägre siffror än Sverige. Det räcker med att titta på Finland för att se ett betydligt större intresse: av de finska studenterna deltog en dubbelt så stor andel som i Sverige.

De europeiska länderna, som Erasmusprogrammet riktar sig till, är våra viktigaste samarbets- och handelspartners i världen. Vår utrikeshandel är beroende av ett gott samarbete och utbyte med dem. Det här gör Erasmus till ett särskilt viktigt utbytesprogram.

Erasmus är dessutom ett fördelaktigt program. Studenter ges möjlighet att studera på ett universitet i ett annat europeiskt land utan att betala terminsavgift. De får också ekonomiskt stöd och kan tillgodoräkna sig studietiden i examen.

För några år sedan gjorde vi på Internationella programkontoret, i samarbete med Högskoleverket, en enkätundersökning om Erasmusprogrammet som riktade sig till studenter och lärare på landets lärosäten. Den visade att många inte kände till villkoren för deltagande, rätten till tillgodoräknande av kurser och det ekonomiska stöd som Erasmus erbjuder. Inte heller kände de till det egna lärosätets utbud av platser för utlandsstudier.

En drygt ett år gammal undersökning från Lärarhögskolan i Stockholm bekräftar studenternas bristande kunskaper. I undersökningen framgår att "Studenterna är till stor del ovetande om möjligheten till utlandsstudier." Deltagandet i Erasmus bland lärarstudenter i Sverige är också endast 0,19 procent.

EU-kommissionen och EU-parlamentet har uttalat målet att det ska ha deltagit tre miljoner studenter i programmet år 2012. För Sveriges del skulle det innebära att 6000 svenska studenter deltar i Erasmus om fem år. Idag deltar 2500. Det är alltså en ökning med närmare 3500 studenter mot i dag.

Det är en kraftfull ökning som jag anser är riktig. För att Sverige ska lyckas måste regeringen ställa tydliga krav på lärosätena att minst 1,5 procent av deras studenter ska delta i Erasmusprogrammet 2012.

För Mälardalens högskola skulle det betyda att 185 studenter deltar i Erasmus om fem år. Beräkningen bygger på antalet inskrivna studenter läsåret 2005/2006, och då hade Högskolan bara 38 utresande Erasmusstudenter.

Det kommer att krävas extraordinära insatser för att klara ökningen av fler utresande Erasmusstudenter.

Det är viktigt att Mälardalens högskola och andra lärosäten får stimulans i arbetet. Det bör till exempel utgå extra resurser till universitet och högskolor med många utresande Erasmusstudenter. De lärosäten som inte uppnår målet bör få minskade resurser.

Det är också viktigt att fler universitets- och högskolelärare uppmuntras att delta i Erasmus. Lärare som själva deltar kan både bli goda förebilder och säkra kvaliteten på verksamheten.

Om regeringen vidtar dessa åtgärder skulle det avsevärt öka svensk utbildnings internationalisering. Det skulle också utveckla Sveriges förutsättningar att vara en framstående kunskapsnation och dessutom stärka möjligheterna för studenterna i Eskilstuna och Västerås att hävda sig i den europeiska konkurrensen.

Ulf Melin

Generaldirektör Internationella programkontoret

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons