Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ulla Persson (S): Stora fördelar med att inte vänta med att bygga Anundshögsmotet

Roland Rehnbäck hävdar i ett debattinlägg att Anundshögsmotet inte ska byggas.

Annons

För att ge lite historia: Våren 2010 beslutade ett enigt kommunfullmäktige att ingå ett avtal med Trafikverket som reglerade stadens medverkan i E18-utbyggnaden inklusive stadens investering i ny trafik- och informationsplats.

Syftet med fullmäktiges beslut att finansiera trafikplats Anundshögsmotet var att förbättra tillgängligheten till och från Irsta/Gäddeholm respektive Anundshög.

Fullmäktige såg stora fördelar med att göra investeringen som en del i utbyggnaden av E18 till motorvägsstandard. Planeringsprocessen har kunnat samordnas och framför allt blir investeringen betydligt mer ekonomisk att genomföra i samband med E18-byggnation jämfört med att senarelägga den som ett separat projekt när den nya motorvägen är klar. Enligt preliminära bedömningar fördyras trafikplatsen med minst 30 procent om den byggs i ett senare skede.

Det finns stora fördelar med denna trafiklösning, inte minst att vårt unika Anundshög ökar sin attraktionskraft för besökare.

Det beslut som fullmäktige fattat i enighet står fast. Vad vi har framför oss nu är att se till att trafiksituationen på framför allt väg 694 förbi Anundshög mot Malma blir bra.

Trafikverket gör nu en förstudie på vilka åtgärder som kan bli aktuella för att uppnå detta. Förstudien har varit på remiss under försommaren i år.

Inledningsvis föreslås enkla och mindre kostsamma åtgärder som till exempel förbud mot tung trafik mellan Anundshög och Malma, enklare gång- och cykelåtgärder mellan Anundshög och Malma samt säkra passager för oskyddade trafikanter.

Nästa steg kan till exempel vara separat gång- och cykelbana mellan Irsta och Malma, vilket också ligger med i de gemensamma prioriteringarna mellan staden och trafikverket inför framtiden.

Det är viktigt att påpeka att en stor del av den trafikökning som beräknas skulle komma även utan en byggnation av Anunds-högsmotet

Jag kommer att göra allt jag kan för att göra trafiklösningar som blir en följd av denna investering så miljö- och trafikvänliga som möjligt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons