Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Underlätta för dubbel bosättning

Annons

Stockholm har som arbetsmarknadsregion växt under de två senaste decennierna och omfattar i dag hela Mälardalen. Byggandet av mälar- och svealandsbanorna har tillsammans med bostadsproblem i Stockholm bidragit till utvecklingen. Det dagliga pendlandet, till och från Stockholm, har dock en tidsgräns om en timmes resande för att levnadspusslet för enskilda människor ska kunna gå ihop.

Vid sidan av arbetet ska hämtningen av barnen från dagis fungera vid sidan av fritidsaktiviteter och familjeliv. Om inte pusslet går ihop blir såväl arbetslivet som familjen lidande och resultatet blir knappast gott.

I Mälardalen är kravet på förbättrade kommunikationer påtagliga, vid sidan av förändringar på skatteområdet, vilket berör alla pendlare. Kravet från arbetsgivare och pendlare är att tågen ska gå i tid så att arbetstider kan hållas. Så är det inte i dag!

Här vilar ansvaret tungt på såväl de som trafikerar spåren som på samhället i form av utbyggd spårkapacitet. Beslutet om byggandet av Citytunneln är ett steg i rätt riktning men det räcker inte. De som pendlar i dag och kommande tio år är knappast tillfredsställda med att spårkapaciteten blir bättre om något decennium. Det är i dag förändringarna måste komma.

Inom skatteområdet måste avdragsrätten för resor till och från arbetet förstärkas samtidigt som möjligheten till övernattning på arbetsorten förbättras. Detta är en viktig fråga för såväl den enskilde som många småkommuner i bland annat Mälardalen. Många mindre kommuner i vårt land drabbas av att företag läggs ner eller flyttar ifrån kommunen. Personer tvingas därmed söka arbete på annan ort eller följda med den tidigare arbetsgivaren.

Det leder ofta till behov av dubbel bosättning och fördyrade levnadsomkostnader, som därmed berättigar till avdragsmöjlighet i deklarationen. I dagsläget får dock inte detta ske längre än under tre års tid. Den treåriga begränsningen i möjligheten att göra avdrag för dubbel bosättning bör därför tas bort.

Dagens regler hämmar valfriheten för den enskilde samtidigt som de mindre kommunerna riskerar att utarmas. Givet är det önskvärt att boende och arbete kan kombineras för båda parterna i familjen på samma ort, men verkligheten ser annorlunda ut i dag. Många väljer ett landsbygdsboende under barnens uppväxt samtidigt som det kvalificerade arbetet finns i storstaden. Här måste samhället göra förändringar så att alla parter blir vinnare. Inte minst är det viktigt att samhället nyttjar kvalificerad personal på rätt post. Synsätten är inte minst viktigt för att stimulera mångfald och sociala mönster i hela landet. På så sätt minimeras motsättningarna mellan olika bygder.

Mälardalen utvecklas allt mer som en gemensam arbetsmarknads- och boenderegion. Gränserna för daglig pendling tänjs ut allt mer samtidigt som behovet av såväl dag som veckopendling fortfarande är påtaglig. Effektivare kommunikationer vid

sidan av en reformerad skattelagstiftning är därför nödvändigt i en väl fungerande arbetsmarknadsregion.

Jörgen Johansson

Riksdagsledamot (c) och ledamot av skatteutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons