Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Undervisning har varit det viktiga i skolan

Annons
Övning krävs. Debatten om skolanfortsätter. Skribenter lyfter fram övningens betydelse och att eleverna måste vara motiverade.Foto:Scanpix/TT

När kan vi förvänta oss att skolverksamheten får en organisation och verksamhet, som kan stabiliseras, fungera och utvecklas? Jag tänker nu närmast på grundskolan vars dagliga liv tycks vara långt ifrån problemfritt.

Via insändare och debattartiklar i dagspress samt från inlägg i andra media är skolproblemen ständigt uppmärksammade och under diskussion. För att inte tala om politiker, som i debatter kritiserar såväl verksamhet som varandras utspel om hur skolan skall kunna utvecklas.

Det är kanske inte helt okej att en gammal före detta skolanställd lägger sig i debatten, vilket jag inte heller skall göra så ingående här. Men så mycket kan jag säga att det känns ledsamt att ta del av den oro, som nu råder inom skolväsendet.

Jag vill genast anmäla att under min aktiva skoltid så fanns givetvis också bekymmer, allt var inte bättre förr. Men skolans fokus var då på undervisning med kunskapsinhämtning, som skulle ge eleverna en god grund för fortsatta studier och arbete samt för framtida goda väl vårdade relationer i umgänget med såväl unga som vuxna.

Dessutom är kunskaper av skilda slag stimulerande i vardagslivets olika sammanhang och kan förgylla vår tillvaro.

Politiker försöker nu att via innovationer återskapa en skola med bättre ordning och ökade kunskaper. En välkommen ambition!

Lärarutbildningen, som under många år varit miserabel, uppmärksammas nu och skall förstärkas. Efter utbildning skall lärar- utbildad legitimeras.

En resurskrävande insats behövs med många administrativa handläggare där också lång tid krävs för arbetet. Varför nu detta?

Tidigare var det så att efter genomgången folkskollärutbildning med ämnesteoristudier och praktik under ledning av erfarna handledare på övningsskolor var examen klar liksom också legitimationen Nu skall lärarlegitimation sökas efter lärarutbildning och då kan det hända, och som hänt, att den sökande får legitimation i ett ämne där den sökande saknar ämneskunskap!

Kommunerna uppmanas nu att med statligt ekonomiskt stöd inrätta befordringstjänster för lärare, som skall vara inspiratörer för kolleger samt initiera utveckling av undervisningen, Det är bra – men det är inget nytt!

Redan i början av 1970-talet inrättades huvudlärar-tjänster i grundskolan. Inom ett rektorsområde fanns tre sådana arvoderade tjänster på vardera dåvarandet lågstadiet och mellanstadiet. Tjänste-innehavarna var pedagogiska ledare inom sina ämnesområden för kolleger samt dessutom resurs för skolledningen i den övergripande pedagogiska ledningen

Läxhjälp är en ny verksamhet, som växer till sig. Elever går efter avslutad skoldag till läxhjälpen och får hjälp med en hem-uppgift. Kanske av sin ordinarie lärare i ämnet.

För mig verkar detta underligt. Klarar inte en lärare idag att bedriva sin undervisning så professionellt att mer- parten av eleverna i en klass själva skall klara av en läxa hemmavid? Detta är ett allvarligt nederlag för den moderna under- visningen i vår ned- graderade grundskola.

Enda raka att få ordning på det hela är att staten återtar ansvaret för grundskolan. Kommunaliseringen av skolan var ett stort misstag.!

Hans G Erikson före detta skoldirektör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons