Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Undervisningen skall ske på svenska

Annons

Vasiliki Tsouplaki pläderar i en debattartikel den 7november under rubriken "Alla måste få tala sitt modersmål", för att elever med invandrarbakgrund igrundskolan borde få viss del av undervisningen på sitt hemspråk. Enligt honom finns det vetenskapliga undersökningar som visar att, om så skedde, skulle elevernas möjligheter att lära sig svenska, deras förmåga att ta till sig annan kunskap och deras integration i det svenska samhället väsentligt underlättas.

Till att börja med kan man fråga sig: Vilka hemspråk är det Tsouplaki talar om? Om jag inte är fel underrättad finns det i grundskolan elever från åtminstone 20 olika språkområden. Skulle dessa utsorteras med sina respektive hemspråk som utgångspunkt och placeras i separata grupper? Skulle integrationsarbetet underlättas om man gjorde så? Jag tror motsatsen skulle bli fallet.

I VLT förekom för några år sedan en intervju med en man som invandrat från ett land i Mellanöstern. Han och hans familj hade under snart tio år varit bosatta i Sverige. Mannen, som enligt egen uppgift var högt kvalificerad tekniker med ett antal akademiska examina, beklagade sig bittert över att vara diskriminerad på den svenska arbetsmarknaden.

Han hade sökt en mängd arbeten, med kvalifikationskrav som motsvarade hans utbildning, men ständigt blivit ratad utan att tycka sig få en vettig förklaring. Förklaringen kom emellertid i slutet av intervjun. Den hade genomförts med hjälp av tolk eftersom mannen, trots sin långa vistelse i Sverige, inte behärskade svenska och inte heller kunde tala engelska!

Tsouplaki gör sig genom sitt inlägg till tolk för den kravlösa "humanism" som i många stycken präglat den svenska integrationspolitiken och som i realiteten är djupt inhuman. För att kunna fungera i ett samhälle, oavsett vilket, måste man behärska det språk som talas där. Bor man i Sverige, och har för avsikt att bo kvar i Sverige, måste man behärska svenska. Och jag menar då inte "Rosengårdssvenska" med sin uppblandning av slang och utländska uttryck. Man måste kunna läsa, skriva och uttrycka sig begripligt på svenska. Gör man inte det blir man för återstoden av sitt liv hänvisad till slutna etniska grupper, med risk för arbetslöshet och socialt beroende, och det kan inte några politiska åtgärder göra något åt.

Hemspråksundervisning skall kunna erbjudas alla barn med utländsk bakgrund. Men den skall ske på frivillighetens grund och får inte inkräkta på den schemalagda undervisningen - den skall ske på svenska!

Torsten Paulson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons