Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Undvall har rätt - Västerås har blivit mer segregerat!

Annons

Det finns markanta skillnader mellan Västerås olika stadsdelar i fråga om befolkningens sammansättning, inkomster och utbildningsbakgrund. Andelen av befolkningen som inte har svenska som hemspråk har koncentrerats till vissa områden, till exempel Råby, Bäckby, Pettersberg och Vallby. Såsom Ingegerd Undvall (VLT 1/9) så riktigt beskriver effekter för skolorna i dessa områden.

Det är väl känt att de elever som har ett mindre stöd från hemmet, har störst behov av lugn och ro i sin skolmiljö. I områden med en hög andel elever som kommer från hem med föräldrar som har annat förstaspråk än svenska och där dessutom föräldrarna i högre grad än eljest står utanför arbetsmarknaden, behövs stora resurser i skolorna.

Västerås har en stor segregationen mellan de olika bostadsområden och därmed mellan skolorna. Hur har det kunnat bli så under socialdemokratiskt styre? Orsaken är stadsplaneringen och hur vi behandlar människor som sökt sin lycka i Sverige.

Västerås måste få till stånd en så varierad bebyggelse som möjligt i de stadsdelar där vi vet att sociala problem finns. Erfarenhetsmässigt är områden med enbart hyresrätt i flerfamiljshus mer belastade än blandade områden. Detta eftersom familjer med svag integration i det svenska samhället, såväl jobbmässigt som kulturellt tenderar att koncentreras till sådana områden. Det får i sin tur effekt på skolornas elevunderlag. Ju fler barn från hem med svag integration, desto större behov av stöd i skolan för att barnen skall klara kurserna.

Genom att spränga in radhus och villor i typiska miljonprogramsområden som Råby, Vallby och Pettersberg, kan vi bryta upp denna onda spiral och stimulera till att familjer med god integration i samhället flyttar in. Vilket påverkar elevunderlaget i skolorna. Försök har gjorts i Råby genom ett folkpartiinitiativ så att radhus kompletterar den befintliga bebyggelsen. Vi kan dock göra mycket mer.

Detta måste kombineras med kraftfulla åtgärder för att stimulera företagandet. Får de arbetslösa som bor i dessa områden inkomster, har vi gett förutsättningar för många föräldrar att ge sina barn den sociala tryggheten och den stimulans som är en bra grund för lugn och ro i skolan.

I grunden är bristen på jobb en fråga om arbetsgivarnas kostnader för arbetskraften. Sverige har kanske världens högsta skatter på inkomst av arbete - som lägst 31 procent kommunalskatt och 32 procent arbetsgivaravgifter. Då är det svårt för många, särskilt mindre företag, att anställa.

De som först får anställning är de som är utbildade och som har erfarenhet av svenskt arbetsliv. De kan ju tillföra ett företag mest i inkomster. Invandrare drabbas värst. De saknar ofta adekvat utbildning för jobben, de klarar inte språket eller saknar den sociala kod som arbetsgivaren kräver. Genom globaliseringen har antalet arbeten minskat som kan klaras utan utbildning och språkkunskaper.

Grunden för att bryta segregationen är därför att ge förutsättningar för arbetsgivarna att anställa människor i riktiga jobb samt att förändra de problemfyllda bostadsområden som har inbyggda sociala skiktningar. Här finns skiljelinjen i svensk politik. Den finns också i Västerås. Västeråsalliansen tror på en satsning på att skapa förutsättningar för riktiga jobb och att förbättra problemområdena.

Socialdemokraterna är fast i ett högskattesamhälle och erbjuder bidrag, amsåtgärder och plusjobb samt att möta bostadssegregationen genom att förändra de områden som har en lägre grad av sociala problem, till exempel Hamre, Skiljebo och Vetterslund. Vi kan konstatera att detta recept inte fungerat.

Vi i folkpartiet slåss för en ökad integration genom arbete och för att förändra de utsatta bostadsområdena.

Göran Landerdahl

Genom att spränga in radhus och villor i typiska miljonprogramsområden som Råby, Vallby och Pettersberg, kan vi stimulera till att familjer med god integration i samhället flyttar in, skriver Göran Landerdahl (fp), vice ordförande i kommunfullmäktige och fastighetsnämnden i Västerås.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons