Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ungliberal: Kämpa för kärnkraft, Björklund!

Annons

Jan Björklund kommer med all säkerhet att bli folkpartiets nya partiledare på landsmötet i Västerås 7-9 september. Han har vid ett flertal tillfällen utmärkt sig för att vara vänligt inställd till en utbyggnad av kärnkraften i Sverige. I egenskap av skolminister i alliansregeringen har Björklund inte kunnat driva denna fråga.

Men jag sätter stort hopp till att Björklund i egenskap av partiledare kommer att driva denna fråga igen. Det är en fråga som är viktig för hela det svenska näringslivet och miljön.

Det talas med rätta väldigt mycket om klimathotet, men sällan om konkreta lösningar. På energiområdet förs det mycket diskussioner om mer energisnål förbrukning. Att samhället blir mer energisnålt är givetvis en väldigt viktig del för att minska miljöförstöringen. Detta är ett arbete som vi endast har påbörjat och vilket jag ger mitt fulla stöd. Samtidigt är det viktigt att arbeta på två fronter. Energitillverkningen bör inte generera några negativa effekter på klimatet. I dag ersätts kärnkraftsproduktion i hög utsträckning av alternativ som genererar klimatpåverkande koldioxidutsläpp.

Alternativen till kärnkraft består av koldioxidgenererande energi från Polen, Danmark och Tyskland. Ett annat alternativ är en ökad satsning på import av gas från Ryssland. Dessa två alternativ kan ge stor energitillförsel. Andra alternativ som kan ge viss energitillförsel är vindkraft och bioenergi.

Alla dessa energislag har tydliga nackdelar. Den oljebaserade energin spär på klimathotet, något som detta energislag delar med flera av metoderna för att producera bioenergi. Import av gas från Ryssland kan anses riskabelt eftersom gasen används för att utöva makt i närområdet. Vindkraft kan endast tillföra minimalt med kapacitet.

Samtidigt som Sverige avvecklar delar av sin kärnkraft planerar Finland att bygga ut sin, och i dagarna framkom planer på att Norge ska börja producera kärnkraft. Bland våra nordiska grannar börjar Sverige således se allt mer isolerat ut i sin skeptiska inställning till kärnkraft.

Det behövs mer elkapacitet för att klara av att hålla elpriserna någorlunda stabila och förse Sveriges näringsliv med den el som behövs för att bevara vår höga tillväxttakt. Kärnkraftsproduktion är mer miljövänligt än flera av de alternativ som finns samtidigt som ett minskat importberoende skulle ge en tryggare energiförsörjning. Regeringen bör ta chansen att omvärdera sin energipolitik i god tid före valet 2010.

Det är viktigt att Sverige fortsätter att minska energiförbrukningen. Men så länge alternativet till kärnkraft främst är kolbaserad energi följt av rysk gas är mitt förslag att vi bygger ut kärnkraften för att värna om effekten på klimatet och för att inte bli för beroende av import. Kärnkraften har som vi alla vet också negativa effekter på miljön men det är det bästa av de alternativ som finns att erbjuda i dag.

Det är känt sedan tidigare att mätningar visar att detta har stöd bland svenska väljare. Över hälften vill bevara den kärnkraft som finns i dag, en tredjedel vill bygga ut och endast en tiondel vill avveckla kärnkraften. Detta kan vara en av frågorna som gör att regeringen lyckas behålla makten efter valet 2010.

Alternativet att importera gas från Ryssland har vid flera tillfällen visat sig vara en riskabel lösning eftersom den ryska regeringen har utnyttjat gasexport som ett geopolitiskt instrument. Ryssland har använt sig av naturgas för att främja sina egna intressen samt utöka sin makt i Vitryssland, Ukraina, Polen samt Baltikum.

Att minska importberoendet av energi är viktigt för att kunna trygga Sveriges energiförsörjning. Det är därför glädjande att Björklund ser ut att bli partiledare i folkpartiet och därmed får bättre förutsättningar att driva denna fråga som är så viktig för Sveriges näringsliv.

Vi är många som ser behovet av en utbyggnad av kärnkraften med hänsyn till växthuseffekten och för den inhemska självförsörjningen. En tredjedel av landets befolkning vill i dag bygga ut kärnkraften. Vi kan förlita oss på att Jan Björklund som partiledare för folkpartiet kommer att driva liberala ungdomsförbundets linje i förhandlingar med övriga partiledare i alliansregeringen.

Mae-Liz Orrego Rodriguez

Energiansvarig i liberala ungdomsförbundets styrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons