Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Upphandling utan statlig tillsyn ger sämre tolkning

Professionella tolkar är en förutsättning för att rättssäkerhet och vårdkvalitet ska kunna upprätthållas i mötet mellan myndigheter och de personer som inte behärskar svenska tillräckligt bra.

Annons

Samhället satsar varje år cirka 1000 miljoner kronor på tolkning. Trots det saknas i dag en offentlig tillsynsmyndighet med ansvar för att kvalitetsgranska de verksamheter som förmedlar tolkar. Det saknas också tillräckliga resurser för tolkutbildning och auktorisation.

Bristen på tillsyn, utbildning och auktorisation gör att mindre seriösa verksamheter i dag får fritt spelrum på en marknad där priset på en levererad tolkning väger tyngre än dess kvalitet. Den bidrar också till att tolken får försämrade arbetsvillkor och minskade möjligheter till utveckling.

Språktolkservice är en konkurrensutsatt verksamhet där större delen av alla tolktjänster upphandlats sedan mitten av 90-talet. Det har i de flesta fall medfört att det tolkföretag som lämnar lägsta pris får kontraktet. I vissa fall har flera leverantörer antagits och rangordnats, så att lägsta pris blir etta, näst lägsta pris tvåa osv. Det innebär att kunden, som t ex kan vara en vårdcentral, ett socialkontor eller en domstol, först måste köpa tjänsten av den förmedling som rangordnats som nr 1, oftast den som lämnat lägst pris i anbudet. Om den förmedlingen inte kan leverera skall kunden vända sig till nr 2 osv. Det är ett mycket tidsödande och omständigt sätt att köpa tjänsten.

De pressade priserna innebär att de frilansande tolkar som tolkföretagen anlitar för varje år får lägre och lägre ersättning. Det finns cirka 900 auktoriserade tolkar i Sverige av totalt cirka 5000 aktiva tolkar. Många av de auktoriserade tolkarna är inte villiga att arbeta för de mycket låga ersättningar som tolkföretagen erbjuder. Resultatet har blivit att endast 10 % av samtliga tolkuppdrag i Sverige i dag utförs av auktoriserade tolkar.

Att marknaden delats upp på flera aktörer som underbjuder varandra i anbud och där den tolkbehövande myndigheten inte vet om företaget tillhandahåller kvalificerade tolkar eller ej är mycket oroväckande. I en upphandling är det lägsta priset den avgörande faktorn för att få leverera tolktjänster. Mycket liten hänsyn tas till hur bra tolkförmedlingen har varit på att leverera auktoriserade eller välutbildade tolkar vid tidigare kontrakt.

För att säkra kvalitén på de tolktjänster som levereras och samtidigt förbättra villkoren för den som arbetar som tolk förespråkar Tolkservicerådet att en statlig tillsyn över tolkförmedlingar införs.

Tolkservicerådet är en branschorganisation som verkar för seriös språktolkservice och som för närvarande består av 24 offentligägda och privata tolkförmedlingar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons