Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppmuntra företagsamma kulturskapare!

Annons

Alliansregeringen driver en modern och tidsenlig kulturpolitik. Det är en politik som låter den konstärliga friheten växa och som skapar förutsättningar för konstutövare att försörja sig på sin verksamhet. Vår utgångspunkt är synen på friheten, entreprenörskapet och möjligheten att låta kulturen samverka med andra områden. I vårpropositionen visar vi att kulturpolitiken är ett högst prioriterat område - fram till 2010 förstärks kulturen med 275 miljoner kronor.

Alliansregeringen driver en politik anpassad till dagens och framtidens förutsättningar. Detta är tvärt emot vad socialdemokraterna hävdar i sin skuggbudget, där de anklagar regeringens kulturpolitik som kortsiktig. Det är precis tvärt om. Vi vill bevara vårt kulturarv som den viktiga källan till kunskap och kulturupplevelser. Flera museer har fått förstärkta grundanslag för att tillgodose grundläggande behov och eftersatta bevarandeåtgärder. Något som den tidigare socialdemokratiska regeringen kraftigt har eftersatt.

Det finns många sätt att underlätta för människor som jobbar inom kultursektorn, som till exempel att främja efterfrågan eller att stödja institutioner och fria grupper ekonomiskt. Sådana förändringar är på gång. De fria grupperna har i år fått en långsiktig höjning av sitt anslag med tio miljoner kronor per år. Kulturministern har också efterfrågat en mer mångfacetterad finansieringsmodell för kulturen, byggd på ökad samverkan och mångfald. Det måste bli lättare för aktörer att komma in i kulturens värld genom sponsring och samarbete med näringslivet vilket vi ser frukten av inom idrotten.

Genom våra satsningar på lärlingsutbildning inom vissa hantverksyrken och förstärkta möjligheter att ge krediter till små och medelstora företag ökar vi möjligheten för kulturskapare att stärka sin verksamhet som egenföretagare. Flera av de yrkeskategorier som omfattas av verksamheten arbetar inom kultursektorn och med vården av vårt kulturarv.

Socialdemokraternas budgetförlag på kulturområdet saknar förnyelse. Trots att Mona Sahlin talar om behovet av nytänkande så visar socialdemokraterna att det är med gårdagens argument som de bedriver framtidens debatt. I det något undermåliga kapitel som handlar om kulturpolitiken förs endast tre punkter fram. En av dem innebär att socialdemokraterna avvisar regeringens beslut om att låta museer ta entréavgift. En något underlig ståndpunkt från ett parti som säger sig vilja minska klyftorna i samhället. Att för 100 miljoner kronor subventionera inträdena för 19 museer, huvudsakligen belägna i Stockholm, är inte solidariskt. Det var subventioner som till exempel västmanlänningar tvingas betala men inte kan utnyttja.

Staten ska garantera konstnärer en årlig lön när deras egna inkomster inte räcker till säger socialdemokraterna vidare i sin budgetmotion. Det är gammal skåpmat. En permanent försörjning från staten för en specifik yrkeskategori är inte rätt väg att gå. Istället bör politiken uppmuntra till egen försörjning och entreprenörskap. Alla satsningar alliansregeringen gör för att göra det enklare att vara företagare kommer kulturskapare till del. Dessutom utökar vi teaterallianserna för musiker och dansare som fungerar som en arbetsgivare under perioder då man inte har anställning hos andra arbetsgivare.

Vi slår vakt om kulturens entreprenörsanda och vilja att skapa alternativa vägar att gå, något som den offentliga sektorn inte gjort tidigare. Kulturen har, genom sin inre dynamik och nytänkande, sprungit ifrån de ålderdomliga regler som dess utövare tvingats anpassa sig till. Det är dags för politiken att komma ifatt, utan att tappa traditioner och kulturarv och samtidigt värna om det föränderliga och annorlunda.

Cecilia Magnusson (m)

Anders Åkesson (c)

Solveig Hellquist (fp)

Dan Kihlström (kd)

Ledamöter av riksdagens kulturutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons