Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utan jämställdhet dör miljoner

Annons

I januari 2006 antog den svenska regeringen en ny svensk strategiplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Dokumentet är det första i sitt slag och ska ligga till grund för det bilaterala och multilaterala arbete Sverige bedriver internationellt. Det innebär att Sverige väljer att satsa extra resurser på kunskap om sexualitet och reproduktion, skydd mot hiv och aids och andra könssjukdomar och tillgång till preventivmedel samt aborter i de länder där det är lagligt.

Det är en positiv utveckling att Sverige lyfter fram SRHR i utvecklingsarbetet men tyvärr får inte den svenska regeringens linje bifall världen över. Både i USA och i Europa har konservativa idéer vunnit allt mer mark de senaste åren. USA har, sedan Bush kom till makten 2001, åter-infört en biståndspolitik som innebär att en allt större andel av det amerikanska biståndet kopplas till organisationer som proklamerar avhållsamhet i stället för sexualupplysning och förespråkandet av kondom.

Den här formen av öronmärkt bistånd lägger locket på och bromsar helt upp de många gånger framgångsrika informationskampanjer om hiv och aids som flera av Afrikas länder har bedrivit. Även påven och Vatikanen har en väldigt negativ inställning till användandet av kondom.

USA:s regler och den katolska kyrkans inställning slår hårt mot länder i syd. Särskilt mot kvinnor och mot fattiga, på landsbygd och i kåkstäder där många gånger den enda möjligheten till information om familjeplanering och hiv-prevention erbjuds av enskilda organisationer. I dag har det på många håll blivit så gott som omöjligt att få tag i kondomer, vilket med stor säkerhet är en bidragande orsak till att hiv-förekomsten stiger.

I södra Afrika lever i dag cirka 25 miljoner människor med hiv och aids. Studier i Sydafrika, Zambia och Zimbabwe visar att flickor löper tre till sex gånger så stor risk som pojkar i samma ålder att infekteras med hiv.

De kvinnor som lever med hiv och aids är ofta unga och mycket sårbara på grund av sitt kön. Att förespråka avhållsamhet och tystnad framför sexualupplysning och kondomanvändande är därför en illa vald strategi om man vill minska hiv-spridningen och öka kvinnans ställning. Det får direkt motsatt effekt.

Genom att tvinga enskilda organisationer till tystnad leder USA:s politik till att yttrandefriheten i fattiga länder minskar, vilket medför att det blir ännu svårare att arbeta för kvinnors rätt till självbestämmande. Det förebyggande hiv-arbetet måste istället fokuseras på kvinnors och mäns villkor och på kvinnors möjlighet att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Menar Sverige allvar med arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste man därför även satsa resurser på att skapa en global opinion i dessa frågor. Arbetet för SRHR tillhör fortfarande några av de mest tabubelagda frågorna inom FN. Sverige bör därför fungera som en påtryckare och hävda SRHR:s samband med ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländerna.

Gabi Björsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons