Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utmaningar för ateister

Det har under det senaste året växt fram ett förnyat intresse för ateismen som livsåskådning och namnkunniga personer som exempelvis Björn Ulvaeus har blivit affischnamn, som medlem i Förbundet humanisterna.

Annons

Människor träder fram i intervjuer och vittnar om den frihet de känner som ateister (exempelvis Svenska Dagbladet 2/1 2007).

Historiska illdåd som gjorts i religionens namn blir aktuella på nytt. Med varje bombdåd i Mellersta Östern tycks samtidigt de som hävdar att religionen är orsak till allt ont få vatten på sin kvarn.

Vi har också en pågående debatt om kreationism och intelligent design, en diskussion som tyvärr har en tendens att bli ett ytligt argumenterande för eller emot Darwin och utvecklingsläran visavi Bibelns skapelseberättelse. Ytligt sett tycks även här vetenskapen stödja en ateistisk världsbild. Att ateismen tycks vara på frammarsch kan dessutom förklaras med att den passar in i en tid som vår, präglad av individualism och relativism.

En djupare analys av de stora frågeställningar som saken gäller lyser dock i allmänhet med sin frånvaro och har gjort så under lång tid. Att hänga fast vid en bokstavstrogen tro på Bibelns skapelseberättelse började redan i och med 1700- och 1800-talets forskning bli ohållbart, ett synsätt som i vår tid fått ny aktualitet genom nydarwinister som Richard Dawkins.

Denne hävdar att universum har skapat sig själv, att utvecklingen är blind och bygger på slumpvisa mutationer som stegvis har lett fram till dagens arter och att det således inte finns någon medveten riktning i utvecklingen. I en sådan åskådning finns heller inte någon plats för Gud.

Det finns dock flera utmaningar för att få den ateistiska och nydarwinistiska världsbilden att gå ihop. En är att betänka hur det kom sig att utvecklingen kunde ta språnget från livlös materia till framträdandet av växter, vilka besitter reproduktionsförmåga en egenskap som inte existerar hos materien.

Samma mysterium manifesteras när utvecklingen går från växtvärlden till djurriket med alla de funktioner som där finns och som saknas på lägre utvecklingsnivåer. Vad gäller människan kan man fundera över förmågan att reflektera över sig själv, i viss utsträckning besitta en fri vilja och med möjligheten att försöka leva efter vissa ideal - trots att detta inte finns i naturen för övrigt.

En annan utmaning består i att den andra termodynamiska lagen stipulerar att kaos har större sannolikhet än ordning. Om vi tänker oss en tärning som när man kastar den ständigt visar samma siffra så säger vi att tärningen är manipulerad. Ett X har tillförts som påverkar tärningen på ett visst sätt.

För vi nu, med den andra termodynamiska lagen i tankarna, över resonemanget till utvecklingen av den mänskliga hjärnan så finner vi, att trots att kaos har större sannolikhet än ordning, kan vi exempelvis genom att läsa dessa rader göra bruk av ett organ som i komplexitet saknar sin motsvarighet. Måste vi då inte erkänna närvaron av ett mystiskt X som trots allt möjliggjort utvecklingen av hjärnan tvärtemot vad den andra termodynamiska lagen ger vid handen?

Att det går mycket bra att förena en universell religiös världsbild med den största respekt för vetenskapen framgår bland annat av hur flera av de största forskarna inom den moderna fysiken har resonerat - alltifrån Albert Einstein till Stephen Hawking i våra dagar. De inberäknar Gud som det stora X:et i kosmos.

Så skriver exempelvis Max Planck, nobelpristagare och förgrundsgestalt inom kvantfysiken: "Mina herrar, som fysiker, alltså en människa som hela sitt liv tjänat den mest nyktra av vetenskaper, utforskandet av materien, går jag säkert fri från att misstänkliggöras som en svärmare. Och så säger jag Er detta efter min forskning om atomen: Det finns ingen materia i sig!

All materia uppstår och består endast genom en kraft, som bringar atomens delar i svängning och håller den samman i det mest oansenliga av solsystem - Så måste vi bakom denna kraft antaga en medveten intelligent ande. Denna ande är all materias yttersta orsak. Det är inte den synliga, men förgängliga materien som är det verkliga, det sanna ... utan den osynliga, evige Anden är det sanna! /så/ tvekar jag inte att kalla denna hemlighetsfulle skapare just så som alla jordens kulturfolk tidigare århundraden har benämnt honom - Gud!"

Olle Åhs

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons