Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utrusta länets räddningstjänster med defibrillatorer

Annons

För närvarande pågår en diskussion i länet där man från räddningstjänstens sida vill åka på sjuklarm men där effekterna av detta ifrågasätts.

Nationalekonomen Björn Sund, Karlstads universitet, har i en studie visat att det för samhället vore mycket lönsamt om räddningstjänsterna utrustades och utbildades för att kunna åka på hjärtstoppslarm.

Han har gjort en kostnads- nyttoanalys och skriver att "aldrig tidigare har en åtgärd givit så höga värden på samhällsekonomisk lönsamhet som för räddningstjänst vid hjärtstopp. Att få igen 40 gånger pengarna (fördelarna är 40 gånger större än kostnaderna) är mycket sällsynt för åtgärder mot olyckor".

Tanken är att i de fall där räddningstjänsten normalt ska kunna komma före ambulansen ska också räddningstjänsten larmas för att insatser mot hjärt-stoppet tidigare ska kunna komma i gång.

Trots ökad kunskap bland befolkningen om hjärt-lungräddning så innebär i dag hjärtstopp utanför sjukhusmiljön att 95 procent av personerna avlider.

I Sverige avlider ungefär 15000 personer varje år av denna orsak och två tredjedelar av dessa gör det på andra platser än på sjukhus.

Att tidiga insatser vid hjärt-stopp är avgörande för patientens överlevnad är ingen nyhet.

En hjärtstoppspatient som inte får någon hjälpinsats beräknas avliden efter cirka tolv minuter.

Landstingsfullmäktige i Dalarna har beslutat att alla räddningstjänster som vill ska kunna åka på hjärtstoppslarm. Lands-tinget i Dalarna ska stå för utrustning och utbildning.

Trots att vårt län är relativt litet så finns det skäl att tro att fler liv skulle kunna räddas om de flesta räddningstjänster var utrustade med defibrillatorer ¿ en maskin för hjärt-lungräddning. Dock behöver förutsättningarna utredas där till exempel kostnader, effekter på överlevnaden för drabbade patienter utifrån hjälpinsatstider i länet och organisationsformer belyses. Därför har jag lämnat in en motion till landstingsfullmäk-tige om att utreda möjligheterna att i samarbete med länets kommuner utrusta länets räddningstjänster med defibrillatorer.

I vårt eget län finns det områden där sannolikheten är stor att räddningstjänsten kan komma före ambulansen vid larm om hjärtstopp.

För invånarna i dessa om-råden skulle det bli en ökad trygghet om räddningstjänsterna också larmades vid hjärt-stopplarm.

Att veta att patienten tas om hand snabbare leder till mindre stress för såväl den drabbade som dennes omgivning samt skapar en ökad känsla av trygghet i samhället.

Ingvar Nordén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons