Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

V: AP-fonderna kan användas mycket klokare

Annons

För Vänsterpartiet är det centralt att hela landet får möjligheter och stöd att utvecklas. De gemensamma tillgångar vi har i AP-fonderna kan vi investera mycket klokare än i dag. Nu är det kortsiktig spekulation som gäller. Vänsterpartiet vill i stället använda AP-fonderna till investeringar i jobb, utveckling och grön omställning i hela landet.

Tillgång till infrastruktur som järnväg, bredband, telefoni och gott vägunderhåll har självklart stor betydelse för landsbygdens möjligheter. Men det gäller också offentlig service. Vi menar att staten ska ta ett större ansvar för den offentliga servicen än i dag. Vi vill att det tydligt och klart ska framgå att de statliga myndigheterna har ett regionalt service-ansvar.

Därför föreslår vi att offentliga service-kontor med till exempel arbetsförmedling, försäkringskassa, skattemyndighet och polis ska inrättas i varje kommun. Det ska också finnas små servicekontor med samlad verksamhet på större orter utanför kommun-centrum. På sikt vill vi också involvera privatservice i de kontoren.

Gruvnäringens utveckling i norra Sverige och i Bergslagen måste stödjas. Infrastrukturen, utbildningssatsningar och bostäder till den personal som behövs blir av avgörande betydelse för hur väl de satsningarna kommer att lyckas. Därför kommer Vänsterpartiet i vårt budgetförslag som läggs fram senare i vår prioritera satsningar inom dessa områden.

För att de små företagen på landsbygden ska få bättre förutsättningar att kunna anställa någon vill Vänsterpartiet ta bort sjuklöne-ansvaret för småföretagen (företag med upp till tio anställda). Vi vet att sjuklönekostnaden för de 14 första dagarna skapar en stor oro hos många enskilda företagare, vilket medför att de drar sig för att anställa någon.

Om ett företag ligger på gränsen till att anställa, men det är tveksamt om ekonomin tillåter, kan sjuklönekostnaden självfallet utgöra ett stort hinder.

Tillgången till kapital är avgörande för landsbygdens utveckling. Därför vill Vänsterpartiet stödja försök för att få fler lokala banker. Till skillnad från de stora affärsbankerna har lokala banker, som Sparbankerna, lokal-samhällets bästa som sin utgångspunkt. Genom sin lokalkännedom ser de till att investeringar kommer till stånd som annars inte skulle kunna bli av.

Därför vill vi se fler lokala sparbanker samt ett statligt uppstartslån för att det ska bli enklare att starta en lokal bank. Men vi vill också se ökade möjligheter för ortsborna att kunna bli delägare i den lokala sparbanken som man kan i Norge. Därför föreslår vi möjlighet till delägande i form av Egenkapitalbevis. Då får ortsborna större inflytande över bankens utveckling samtidigt som banken får större tillgång till kapital.

För att lyckas bevara och få fler lokala banker måste också regelverket ses över. Det är inte rimligt att en liten lokal bank med omsättning på någon miljard ska ha samma rapporteringskrav som en stor affärsbank med en omsättning motsvarande Sveriges BNP.

Dessa satsningar förbättrar möjligheterna till jobb och utveckling på landsbygden och därmed hela Sveriges utveckling.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons