Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(V): Bristen på jämställdhet stjälper demokratin

Annons

Västmanlands kommuner och landsting (VKL) är en serviceorganisation till landstinget och länets kommuner. Styrelsen för VKL har under hösten 2007 beslutat om att inrätta fyra beredningar, som bland annat har till uppgift att bevaka, fördjupa och sprida kunskap inom områdena lärande och arbetsmarknad, barn och ungdomar, sociala frågor samt personalförsörjningsfrågor. Varje beredning består av en representant från var och en av länets kommuner, samt en representant från landstinget.

Enligt beslut ska beredningarna vara sammansatta av de högst ansvariga politikerna (det vill säga ordförande) i kommunerna och landstinget inom respektive fackområde. Eftersom det är flest män som är valda till ordförande i kommunala nämnder och i landstingens utskott, blev könsfördelningen häpnadsväckande skev.

Att länsövergripande politiska organ som VKL visar upp en sådan könsfördelning är djupt beklagligt och kan inte dribblas bort. Man borde, enligt oss, förutspått konsekvenserna av beslutet och ändrat kriterierna när man insett att balansen mellan män och kvinnor skulle bli så sned. Trots detta har man fortfarande chansen att rätta till detta när beredningarna ska utvärderas om två år.

Tyvärr är ju inte denna situation unik för VKL:s beredningar. Bristen på jämställdhet är fortfarande en verklighet i många politiska församlingar och bland de politiska partierna. Vår uppfattning är att alla etablerade partier säger sig vilja verka för en jämn könsfördelning, men trots denna goda vilja går det trögt, även för öppet feministiska partier som vänsterpartiet. På

de fem platser i VKL:s beredningar som vänsterpartiet förfogar över sitter det uteslutande män.

Förutom den självklara rättviseaspekten, att kvinnor åtminstone ska ha halva makten eftersom man utgör mer än halva befolkningen, så medför bristen på jämställdhet ett annat problem. Kvinnor har andra erfarenheter än män och bidrar ofta med helt andra infallsvinklar på politiska knäckfrågor. Att det berikar det politiska

livet är en självklarhet.

Det är nu av yttersta vikt att de politiska partierna på alla nivåer tar dessa problem på största allvar. De krystade analyser och ursäkter som genom historien fått förklara bristen på kvinnlig representation kan omöjligt accepteras längre. Nu måste helt enkelt något hända!

Att kvinnor inte känner att de kan, vill eller orkar engagera sig politiskt är ett symtom på ett mycket allvarligt problem som i längden riskerar att stjälpa demokratin. Naturligtvis beror detta på att kvinnor, trots stora framsteg för jämställdheten, generellt sett fortfarande bär huvudansvaret för hemmet och familjen.

Lösningen är självklar. Män måste börja ta sitt ansvar för hem och barn, och vi måste skapa ett arbetsliv som tillåter att man kombinerar jobb och familj.

Tanja Linderborg

tidigare riksdagsledamot

Juha Rundgren

oppositionsråd, Landstinget Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons