Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(V): Regeringen största hotet mot skogen

Förslaget till ny skogspolitik får förödande kritik från forskare och miljörörelsen, men regeringen vägrar att lyssna. Vänsterpartiet kräver att regeringen drar tillbaka skogspropositionen och återkommer med ett omarbetat förslag i höst.

Annons

Regeringens proposition, En skogspolitik i takt med tiden är ensidigt inriktad på avverkning. Den innehåller förslag om ökad skogsgödsling, nya träslag och intensivskogsbruk. Förslagen har fått svenska forskare att varna för att vårt naturarv är i fara.

Två tredjedelar av Sveriges yta består av skog. Vi anser att skog är något mer och större än summan av tillväxt i kubikmeter per hektar. Skogen är rekreation och allemansrätt. Den är ett ekosystem som skapar olika värden; ekonomiska, ekologiska och sociala. Men regeringen ser bara det ekonomiska.

Vi måste inse att skogen och klimatförändringarna hänger ihop. Det går inte att offra skogen för att stoppa klimatförändringarna. Skogen är inte bara en produktionsresurs. Därför måste alla frågor som rör skogen - miljömål, produktionsmål, klimatanpassning och budget - behandlas i ett sammanhang. Det gör inte regeringen i propositionen.

Regeringen vill avreglera skogsbruket och låta marknaden styra. Men träd växer inte på befallning. Skogsbruk kräver uthållighet och långsiktig planering. Därför kan vi inte låta det kortsiktiga vinstintresset styra skogspolitiken.

Enligt Skogsstyrelsen har avverkningen ökat med omkring 35 procent sedan 1990. Skogar med höga naturvärden avverkas.

Tidigare vanliga fågelarter och andra djur förs upp på listan över utrotningshotade arter. Samtidigt minskar regeringen satsningarna på biologisk mångfald med en miljard kronor. Det innebär mindre pengar till naturreservat, naturvårdsavtal och biotopskydd.

I skogspropositionen öppnas dörren för nya, för Sverige främmande arter, för att kunna producera mer skog. Forskaren Torbjörn Ebenhard vid Centrum för biologisk mångfald vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala, har på Naturvårdsverkets uppdrag utrett hur man ska hantera främmande arter. Han menar att främmande arter generellt sett är det tredje största hotet mot biologisk mångfald, efter miljöförstörelse och direkt exploatering. Varför lyssnar inte regeringen på experter som utreder främmande arter på uppdrag av Naturvårdsverket?

Vänsterpartiet har en rad förslag för att stärka den biologiska mångfalden. Ett av dem är att Naturvårdsverket i framtiden ska slippa betala statliga Sveaskog för att bolaget ska släppa skyddsvärd skogsmark till reservat. Det skulle frigöra flera miljarder kronor som vi kan använda till miljömålet Levande skogar. Det innebär dessutom en besparing för staten. Vi anser också att skogens sociala värden ska tas med i skogsvårdslagens portalparagraf.

Regeringen måste lyssna på den omfattande kritiken mot skogspropositionen. Vi vill att regeringen drar tillbaka den och återkommer i höst med en samlad skogspolitik, samtidigt med miljömålspropositionen. Det ska vara en skogspolitik som innehåller åtgärder för att värna våra skogar och den hotade biologiska mångfalden.

Wiwi-Anne Johansson

miljöpolitisk talesperson riksdagsledamot för Västra Götalands län

Jacob Johnson

riksdagsledamot för Uppsala län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons