Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

V+S+MP: Det går att skapa en likvärdig skola

Alla elever ska nå skolans mål och kunna utveckla sin fulla potential.

Annons
För årskurs 4-9. Att bland annat S:t Ilian i ett första steg blir en 4–9-skola är en bit på vägen för att åstadkomma den skola vi vill ha, skriver debattörerna.

Eleverna ska i skolan mötas av höga förväntningar och få stöd utifrån sina förutsättningar. Det låter vackert men är det möjligt att nå dit? En viktig slutsats vi kommit fram till är att en förutsättning för att nå dessa mål är att skapa en likvärdig skola.

Mycket har hänt under de senaste 20 åren. Det fria skolvalet och etableringen av allt fler fristående skolor gör det svårare att nå upp till de högt ställda målen om att skolan ska bidra till ett jämlikt samhälle, men vi hävdar att det är möjligt. I dagens skola speglar barnens resultat allt mer föräldrarnas kapacitet. Ju rikare och mer välutbildade föräldrar, desto bättre resultat för barnen.

För att nå en likvärdig skola så måste de barn som har störst behov få störst resurser. I så stor utsträckning som möjligt ska resurserna också finnas nära, på den egna skolan. Så fungerar det inte fullt ut i dag.

Vår vision är att alla barn ska kunna gå i den anvisade skolan i sitt närområde hela vägen från förskoleklass till nian. Vi menar att då har man större möjlighet att samverka kring eleven, stärka kontakter med hemmet och lära känna varje barns behov. Vi menar att även äldre elever behöver det stödet och att vi får tryggare, lugnare skolmiljöer på detta sätt.

Alla skolor ska hålla högsta kvaliteten så att ingen ska behöva välja bort en viss skola för att den inte håller måttet. Skälet att välja en annan skola ska vara för att den inte erbjuder exempelvis den pedagogik eller inriktning man vill ha.

Det beslut som barn- och ungdomsnämnden fattar i dag om skolomställning på Bäckby och Pettersberg, där Bäckbyskolan blir en F–9-enhet och att S:t Ilians skola i ett första steg blir en 4–9-enhet är beslut som tar oss en bit på vägen för att åstadkomma den skola vi vill ha.

Detta är första steget för att åstadkomma ett sammanhållet pedagogiskt tänkande hela vägen genom grundskolan, samtidigt som vi effektiviserar lokalanvändningen och frigör resurser för undervisning.

Fler beslut i den riktningen kommer att behöva fattas den kommande tiden. Vi är medvetna om att detta kan skapa oro för barn, föräldrar och personal men målet är att man i slutändan ska märka att man får bättre ekonomi på våra skolor. Vi vill prioritera lärare framför lokaler.

Det viktigaste i skolan är lärarna. Det kan nog de flesta av oss skriva under på. Under det senaste året har Västerås stads skolverksamheter på grund av underskott från tidigare år och minskade elevantal, varit tvungna att genomföra drastiska åtgärder för att rädda ekonomin. Detta är en fråga vi ärvt från Allianstiden då man inte vågat ta obekväma beslut.

Samtidigt pågår ett positivt utvecklingsarbete tillsammans med skolpersonal för att ta fram en verksamhetsmodell som bland annat syftar till att minska den administrativa bördan som många lärare upplever som ett hinder för undervisning.

Andra viktiga delar i modellen är ledarskapsstöd, bättre IT-verktyg och hjälp att processa fram en egen pedagogisk idé, forskning visar att rektor och det pedagogiska ledarskapet är helt avgörande för framgång.

På Bäckby och Pettersberg drar det lokala arbetet igång för att göra övergången så bra som möjligt för alla inblandade. Det handlar om att skapa bra miljöer både inne och ute som inbjuder till lärande och kreativitet.

Går det att nå de högt ställda mål som vi formulerade inledningsvis? Vi hävdar att det gör det. Om vi inte torpederas av den nationella politiken, om vi talar väl om skolan och om vi drivs av en politisk ambition att nå den likvärdiga skolan, samtidigt som vi får chansen att satsa på alla våra duktiga pedagoger. Då kommer vi att nå dit.

Vasiliki Tsouplaki (V), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Västerås

Anders Teljebäck (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Västerås

Åke Wahlsten (MP), ordförande, Proaros

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons