Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

V+S+MP: Ökat medborgarinflytande – en rödgrön ambition

Annons

Det folkliga inflytandet är den viktigaste grundläggande principen i en demokrati. Allas rätt och lika möjlighet att delta i samhällslivet och påverka sin egen livssituation stod i centrum när vi tre rödgröna partier presenterade våra förslag för ökat deltagande i höstas.

Vi har enats om ett 10-punktsprogram med fokus på tre områden; ökat deltagande, barn och ungdomars inflytande och öppenhet och insyn.

I en medborgarundersökning gav västeråsarna kommunen ganska låga betyg när det gällde inflytande. Vi tror att man måste hitta nya former för att öppna upp kommunen för medborgarna. Det är svårt för oss i stadshuset att på förhand veta vilka vägar folk vill ha till oss politiker eller till dem som jobbar inom kommunen.

Därför tror vi att hela demokratiarbetet måste börja med dialogmöten mellan politiker och medborgare ute i bostadsområdena. Alla måste få chansen att berätta vilka frågor man faktiskt vill ha inflytande kring och hur det skulle kunna gå till.

Vi har gett i uppdrag att ta fram en plan för det här arbetet. Det finns mycket kunskap att inhämta från andra kommuner där man har kommit längre. Vilka erfarenheter finns det till exempel av medborgarförslag, kommunala folkomröstningar, demokratiråd i olika kommundelar och ungdomsparlament?

Våra barn och ungdomar är de som ska leva med de beslut som fattas i dag. Det är oerhört viktigt att de är en del av beslutsprocessen redan nu. Så byggs ett långsiktigt demokratiskt samhälle.

I enlighet med barnkonventionen ska vi utveckla det här arbetet under kommande mandatperiod. Vi vill se fungerande elevråd på alla skolor.

Vi skulle också vilja införa ungdomsambassadörer som får lära sig om kommunen och fungera som en länk mellan ungdomar och politiken. De ska kunna hjälpa till med vägledning för jämnåriga som har idéer de vill förverkliga. De ska också kunna fungera som bollplank eller rådgivare för oss i nämnder och styrelser.

Vi vill att fler ska ta del av vad som händer i kommunfullmäktige, västeråsarnas eget parlament. Det ska vara lätt att hänga med i debatterna på plats, via hemsidan och tv. Då växer förhoppningsvis engagemanget även mellan valen.

I olika sammanhang ska västeråsarna ges möjlighet att samtala med sina folkvalda. Det kan vara vid dialogmöten, öppna seminarier, utfrågningar eller öppna guidade visningar av stadshuset. Så knyts kontakter och skapas förtroende. Vi tycker att det är viktigt att man känner till vilka som är ens företrädare men också att politikerna är tillgängliga och lyhörda.

Ett demokratiskt samhälle kräver aktiva medborgare som vill och kan ta ansvar. Det kräver också politiker som är beredda att lyssna och som välkomnar ökat deltagande från allmän-heten.

Vi hoppas kunna leva upp till det senare och ser fram emot många intressanta möten under mandatperioden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons