Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vafab: Bra att sköta avfallet gemensamt

Återvinningsindustrierna (privata avfalls­företags branschorganisation) berömmer
i en debattartikel den 11 juli Västerås Stad för valet att inte längre sköta insamlingen av hushållsavfall i de västra delarna av Västerås i egen regi utan låta en entreprenör göra detta arbete.

Annons

Entreprenader, som innebär att hämta hushållsavfall, är en lätt definierad uppgift som förändras lite år från år. Återvinningsindustrierna skriver också att Staden borde gå vidare och handla upp också det uppdrag man tillsammans med elva andra kommuner i regionen givit det gemensamt ägda Vafab Miljö AB.

Huruvida detta är en bra idé eller inte är avhängigt vilken princip kommunerna väljer för sin avfallshantering.

Vafab Miljös uppdrag är att ta hand om

regionens hushållsavfall. Detta sker dels

genom sortering, bränsleproduktion, behandling av farligt avfall, biogasproduktion, deponering och försäljning av återvinningsmaterial med mera. Bolagets verksamhet drivs dels i egen regi och dels som upphandlade tjänster.

Att kommunerna i regionen hittills valt att driva eget bolag för att sköta och utveckla avfallshanteringen bygger på positiva erfarenheter. Kommunerna är genom bolaget

nära utvecklingen och kan styra den i önskvärd riktning på ett snabbt och effektivt sätt. Genom att äga ett gemensamt bolag som får i uppdrag att skapa en hållbar avfallshantering i regionen har kommunerna utvecklingen i egna händer med snabbare ”roderutslag” som följd. Biogasproduktionen i Växtkraft är ett mycket bra exempel.

Insamlingen av matavfall och framställning av biogas för fordonsdrift, som nu tjänar som gott exempel i hela världen, kostade i flera år mer än den förbränning av blandat avfall som var lösningen på många håll! Men nu har

regionen ekonomisk, ekologisk och resursmässig fördel av det uppbyggda systemet genom billigare hantering av matavfall, billigare drivmedel för fordon och att näringsämnen från Växtkraft återförs till kretsloppet.

Återvinningsindustrierna skriver i sin

debattartikel att kommunerna inte har rätt

enligt lag, att uppdra åt ett eget bolag att ta hand om kommunens avfall utan föregående upphandling. I själva verket är det så att lagstiftningen på området är tvetydig och att EG-domar och svenska domslut delvis går stick i stäv. Sedan ett år väntar branschen på ett klargörande från regeringen. Eftersom

alternativa organisationsformer finns, är det här egentligen inte en fråga om lag och rätt utan en fråga om hur staden vill arbeta med sin avfallshantering.

Vafab Miljö har i uppdrag att bygga en avfallshantering som långsiktigt är ekonomiskt, ekologiskt, och resursmässigt hållbar. Vafab säkerställer detta med sin kompetens och hjälper allt från små till stora kommuner som är ägare till bolaget. Med det som fokus finns avgörande fördelar med att driva den komplexa avfallshanteringen i nuvarande bolagsform tillsammans med andra kommuner.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons