Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vafab: Mindre avfall genom ökad samverkan

Annons
Måste minska. Nästa utmaning för en modern avfallshantering är att bli lika bra på avfalls-minimering som på sortering och återvinning, skriver debattörerna.foto: peter krüger/vlt:s arkiv

Det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma om vi tillsammans förändrar vårt sätt att ta hand om vårt avfall. Under de senaste 10-15 åren har det hänt mycket inom avfalls- och åter-vinningsområdet i regionen. Hushållen, företagen, kommunerna och Vafab Miljö har byggt upp en regional infrastruktur, ett källsorteringssystem och ett engagemang som gör att olika typer av avfall i dag återvinns och kommer till nytta igen. Sammantaget innebär alla förändringar, arbetsinsatser och engagemang att vi tillsammans kommit mycket långt i miljö- och klimatanpassningen av avfallshanteringen i vår region.

Vi känner exempelvis inte till någon sammanhållen region med tolv kommuner där hushållen sorterar sina matrester så bra som här hos oss. Att Svensk växtkrafts rötnings-anläggning där matresterna blir biogas och biogödsel dessutom fungerar så effektivt gör oss unika. De 15 000 ton matrester som varje år samlas in gör att VL kan köra sina bussar och lokala lantbrukare kan producera ny mat klimatsmartare än i andra delar av landet.

Olja och konstgödsel behöver inte transporteras över halva jordklotet. I stället får vi tillsammans fram lokalt producerad energi och gödsel som är förnyelsebar. Det är smart på många sätt och skapar stor miljö- och samhällsnytta i regionen.

Så här långt hade vi inte kommit om inte alla hade samarbetat så bra och tagit ansvar. Vi har exempelvis en väl utbyggd samverkan mellan regionens kommuner. Det gör att vi kan ha en hög kompetens och servicenivå i regionen som driver på utvecklingen. Samarbetet med fastighetsägarna har inneburit att det byggts upp mycket bra sorteringsmöjligheter i många fastigheter. Men framför allt handlar framgången om att hushållen i regionen tagit till sig de nya sätten att ta hand om olika typer av avfall.

Men det räcker inte. Nu måste vi tillsammans och på samma långsiktiga sätt ta tag i nästa utmaning inom avfallsområdet. Samtidigt som återvinningen ökat har avfallsmängderna ökat. Den utvecklingen kan inte fortsätta. För att klara den globala energi- och råvaruförsörjningen räcker det inte med att det avfall som uppstår återvinns på de miljömässigt bästa sätten. Framtidens hållbara samhälle måste sluta producera onödiga sopor.

Det mest miljösmarta avfallet är det som inte uppstår. Därför behöver vi tillsammans arbeta för att bryta sambanden mellan tillväxt, välfärd och ökade avfallsmängder.

Nästa utmaning för en modern avfalls-hantering är att bli lika bra på avfallsminimering som på sortering och återvinning. Under hösten börjar vi därför tillsammans med kommunerna ett långsiktigt arbete med avfallsminimering där vi hoppas att alla vill vara med och hjälpa till.

Genom att fortsätta utveckla en effektiv samverkan i regionen kan vi bli starka på att även minimera avfallsmängderna och skapa ännu mer miljö- och samhällsnytta i framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons