Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vänd trenden för svensk matematik

Annons

För någon vecka sedan presenterade Matematikdelegationen sin slutrapport "Att lyfta matematiken - intresse, lärande, kompetens" (SOU 2004:97). Uppdraget var att "utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen."

Delegationen ger ett helhetsperspektiv och visar hur attityder, intresse, undervisning och lärarkompetens hänger samman. Man formulerar sedan ett stort antal förslag till åtgärder.

Rapporten gör det tydligt att uppdraget handlar om en fråga som är viktig, inte bara för det privata livet utan för hela samhällslivet och dess utveckling.

Den är lättläst och skriven på ett intresseväckande sätt. Förutsättningarna är därför goda för att rapporten skall få stor spridning. Men då krävs det också kännedom och information, vilket inte minst är ett ansvar för massmedia.

Delegationen lyfter också fram att massmedia kan bidra till positiva attityder gentemot matematiken och därmed öka intresset för landets matematikundervisning.

Ett grundproblem som på olika sätt lyftes fram belyses av följande:

"Vi tar avstånd från den växande trenden av enskild räkning i svensk skola; allt talar för att denna trend är skadlig. För att de lärande skall få lust för och vilja till att lära sig meningsfull matematik krävs att lärarens kompetens och tiden för matematikundervisning utnyttjas bättre.

Diskussioner och samtal i och om matematik skall vara en naturlig del av matematikundervisningen. Läraren måste i större utsträckning ges möjligheter till och också själv sträva mot att aktivt leda och variera verksamheten i klassrummet."

Varför har denna trend uppkommit? Vilka motåtgärder är motiverade på kort respektive lång sikt? Delegationens förslag till åtgärder fokuserar framför allt på ökning av lärarkompetensen.

Sådana utbildningsinsatser är säkert välmotiverade och välkomnas nog på skolorna. Inte sällan är dock studiemiljön sådan att det är svårt för läraren oavsett kompetensen att i undervisningen lyfta fram samtalet och diskussionen.

En förutsättning är därför en god studiemiljö. Hur man skapar den är därför en viktig del i debatten.

I utredningen talas det på goda grunder om hur viktiga föräldrarna är inte minst för att skapa positiva attityder och därmed öka intresset för matematiken.

Men vi äldre är också en viktig resurs inte minst i en stressig tid där samtalet blir mer och mer en bristvara. Jag förmodar att många av oss med glädje skulle diskutera och samtala om matematik med den unga generationen om vi bara finge chansen.

Jag saknar att delegationen inte har funderat på hur samhälle och skola skulle kunna underlätta detta.

Vi kan just nu via debatt och diskussion ge ett bidrag till att vända en nedåtgående trend för svensk matematik och matematikundervisning till en trend i positiv riktning Den chansen får inte missas!

Sven Rundgren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons