Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vår högskola ska bli ännu starkare

Annons

Vi är alla väl medvetna om att globaliseringen idag påverkar Sveriges näringsliv i hög grad. Också svenska universitet och högskolor känner tydligt av den. Med en global marknad hårdnar konkurrensen om både de ekonomiska resurserna och de talangfulla och innovativa människorna som är så viktiga för lärosätena. Här i Sverige framträder en polarisering där lärosätena antingen blir framstående inom forskning eller rena utbildningsinstitutioner.

Mälardalens högskola tror på att förena dessa genom att vara en modern snabbfotad högskola som fokuserar på utbildningar som leder till jobb och levererar nyttiga lösningar i forskningens framkant baserat på en unik global-lokal samverkan och akademisk excellens. Vi kan på det sättet ta en unik position bland Sveriges lärosäten.

Mälardalens högskola är en synnerligen liten utbildnings- och forskningsmiljö i ett internationellt perspektiv. Vi har en unik styrka genom vår tradition av samverkan med det omgivande samhället. Att bedriva utbildning och forskning tillsammans med samhället är inget nytt för oss; som högskola är vi sprungna ur denna tradition. Det vi vill göra nu är att stärka detta ytterligare.

Vår strategi för framtiden grundar sig på att vi i nära samarbete ska leverera nytta för samhället, både offentlig verksamhet och näringsliv, genom att utgå från våra starka forskningsmiljöer samt professionalisera vår samverkan med omgivande samhället i spetssamverkanscentra som till exempel Robotdalen. Vår strategi utgår ifrån de styrkor vi har och regionens styrkor med globala starka aktörer som vi har ett stort lokalt samarbete med. Allt för att överleva på sikt.

Mälardalens högskola är mycket stark inom vissa forskningsområden, exempelvis datavetenskap, processoptimering, hälsa, arbete och välfärd samt produktutveckling. Forskningsmiljön Mälardalen Real-Time Research Centre, MRTC, är ett konkret exempel på en framgångsrik miljö som gör forskning av hög vetenskaplig kvalitet och med starkt nyttofokus. Genom att profilera våra framgångsrika miljöer ännu mer och genom en tydligare kraftsamling kring dessa miljöer kommer vi att kunna erbjuda samhället än mer nytta.

Denna strategi är vad vi kan göra själva för att säkra framtiden för akademisk verksamhet i Eskilstuna-Västerås. Samtidigt måste högskolans ledning följa utvecklingen av Sveriges högskolepolitik, förstå dess konsekvenser för just Mälardalens högskola och kunna manövrera skickligt i förhållande till den.

Ett tydligt inslag i politiken idag är fokus på stora universitet. Därför för Mälardalens högskola en diskussion med Örebro universitet om ökat samarbete. Till ett gemensamt styrelsemöte den 18 juni har rektorerna fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisation där de två lärosätena kommer att fortsätta arbeta utifrån sin egen indivuella strategi inom ett gemensamt förbundsuniversitet.

Oavsett vad framtiden har att erbjuda Mälardalens högskola satsar vi nu på att skapa en än starkare och mer innovativ högskola. Vi har sedan tidigare visat att vi har kunskapen, erfarenheten, kulturen och viljan att vara med och utveckla samverkan i gränslandet mellan samhälle och de traditionella universiteten.

Genom vår nya strategi ligger möjligheterna i våra händer att bli än starkare inom redan väletablerade områden och därmed kunna erbjuda både studenter vass utbildning och externa partners en modern och snabbfotad partner. Nu lägger vi grunden för framtidens akademiska verksamhet i Västerås och Eskilstuna.

Ingegerd Palmér

Rektor vid Mälardalens högskola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons