Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vård ett knapptryck bort

Annons

Skribenterna anser att olika typer av fjärrtillsyn kan underlätta för både vårdtagare och vårdpersonal.

REPLIK. Svar på insändaren "Förnedrande med kameror" i VLT den 8 juni. Lösningen för framtidens äldrevård är ny teknik använd på rätt sätt. Den personliga integriteten är väldigt viktig för en vårdtagare. Detta oberoende av ålder, sjukdom eller olika typ av funktionshinder. Å andra sidan behövs extra tillsyn av många människor som annars skulle ta skada eller till och med riskera att dö. Denna tillsyn måste dock göras på ett sätt där patienten, brukaren, kunden, känner sig ha kontroll på det hela, så långt det är praktiskt möjligt.

Bara om några år, 2020, beräknas enligt SCB cirka 600 000 svenskar vara 80 år och äldre och det kommer finnas drygt 2 miljoner som är 65+. Och år 2040 har antalet 80+ nästa fördubblats. Även om många fortfarande är friska i hög ålder ökar behovet av vård och omsorg dramatiskt.

Rent samhällsekonomiskt, men även mänskligt, är det betydligt bättre att låta människor som är i behov av vård och omsorg bo kvar hemma än att flytta över dem till institutioner. Det skulle dock krävas betydligt mer personal (och mycket bilåkande) om det ska skötas som idag. SKL räknar med att det de närmaste fem åren behöver rekryteras 129 000 nya undersköterskor/vårdbiträden för att kunna klara av det behov som finns.

Den lösning som idag växer fram för att lösa problemet är att utnyttja modern teknik med olika typer av fjärrtillsyn. Det finns idag en rad tekniska lösningar som utvecklats de senaste 10 åren, men som av olika anledningar inte implementerats i någon större skala. Det är lösningar som förutom ren tillsyn från hemtjänsten kan ge ”brukaren” kontakt med sjukvården och anhöriga, men också underhålla sociala kontakter med vänner och bekanta.

Används tekniken rätt kan den säkert ge ett stort mervärde för äldre personer och funktionshindrade som kan bo kvar hemma. Detta genom att både känna ökad trygghet och upprätthålla sina sociala kontakter på ett enkelt sätt. Kroniskt sjuka kan också få en enklare tillgång till sjukvården genom att slippa besöka vårdcentralen eller sjukhuset lika ofta.

Tänk att bara med ett knapptryck få prata med en läkare eller sköterska och se personen framför sig utan att behöva åka till vårdcentralen. Tänk att veta att om jag faller och inte kan ta mig upp så finns det en funktion som larmar och en robot hemma hos dig som gör att du direkt kan kommunicera med bild och ljud till hemtjänst eller anhörig. Tänk om du vill träffa dina bekanta, men inte orkar eller kan ta dig dit. Tekniken ger idag möjlighet att göra det virtuellt på ett enkelt sätt även för den icke teknikkunnige. Kanske inte lika bra som ett personligt möte, men betydligt bättre än via telefon, och minst lika enkelt.

Den gäller dock att göra det på ”vårdtagarens” villkor och vara noga med den personliga integriteten. MoveCare är ett EU-projekt där 10 institutioner och 4 företag från 7 olika länder i Europa samarbetar för att utveckla framtidens vårdgivare för äldre och funktionshindrade. Basen för projektet är idag tillgänglig teknik som vidareutvecklas för att göra det ännu enklare att använda, och där den personliga integriteten är en viktig komponent.

Tidigare EU-projekt inom området har tydligt visat på hur viktigt personlig integritet och enkelhet är för användaren (hemtjänst, sjukvård, brukare och privatpersoner) om man ska kunna lyckas med implementering av den nya tekniken. De fasta kameror, som många kommuner idag låter installera för tillsyn av de äldre i sina hem, passar inte alla. Även om det för många är ett mycket bättre alternativ än att slippa bli väckt mitt i natten av fysiska besök, kan det vara svårt för många att hantera integritetsfrågan, när man inte riktigt vet vem som finns i andra änden.

Det ökade behovet av vård åt äldre och funktionshindrade är givetvis inte bara ett svenskt problem utan alla länder i världen går samma utveckling till mötes. Störst behov räknar man med att det finns i Kina, USA och övriga EU-länder. När teknik förenas med värderingar som integritet och personlig frihet kommer vården av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka förändras radikalt.

Pehr-Johan Fager Styrelseledamot i ett av de företag som är med i MoveCare

Adam Hagman Affärsområdeschef Välfärdsteknik, Robotdalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons