Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdförbundet: Angelägen vaccinering måste gå rätt till

Vårdförbundet vill belysa vikten av vaccinering och att den utförs enligt Socialstyrelsens riktlinjer med tanke på den mängd onyanserad information som spridits i medierna.

Annons

Den nya influensan A (H1N1), populärt kallad svininfluensan, väcker många frågor. Det råder inga tvivel om att medlemmarna i Vårdförbundet har nyckelpositioner både vad gäller det förebyggande arbetet, att motverka smittspridning och att ge en god och säker vård till dem som drabbas. Till största delen är det medlemmarna i Vårdförbundet som kommer att utföra vaccineringarna.

Genom att själv vara vaccinerad förhindrar du att smitta andra, till exempel riskgrupper. Om du, som professionell yrkesutövare, vaccinerar dig kan du hålla dig frisk och därigenom använda din kunskap för att vårda dem som insjuknat. Hälso- och sjukvårdspersonal är en prioriterad grupp i vaccinationsinsatsen. Vårdförbundet vill därför uppmana dig som är medlem att själv vaccinera dig så snart möjlighet ges! Att undvika att själv bli sjuk och på den vägen minimera smittspridning är mycket viktigt!

Varje yrkesutövare i vården har ett personligt ansvar att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att aktivt delta i kvalitets- och säkerhetsarbetet. I samband med massvaccineringen behöver du som utförare av vaccination tänka på vissa saker ur ett säkerhetsperspektiv.

Det är reglerat i föreskriften om läkemedelshantering hur en vaccination ska gå till. Det handlar bland annat om vem som får ordinera och administrera en vaccination, samt vad som gäller om misstag begås och om någon kommer till skada.

Bland annat innebär regelverket att:

* Alla vårdgivare måste ha patientförsäkring.

* Är man anställd har arbetsgivaren principansvar vid eventuellt ekonomiskt skadestånd.

* Det är vanskligt för vårdpersonal att vaccinera på sin fritid, bland annat eftersom man vid eventuellt fel/misstag får stå för den ekonomiska risken själv.

* Enbart läkare samt sjuksköterskor med viss specialistutbildning får ordinera vaccination.

* Grundutbildade sjuksköterskor, utan särskild utbildning inom kunskapsområdet vaccination, får bara vaccinera efter ordination av läkare eller behörig sjuksköterska.

* Sjuksköterskor i öppenvård (utom ambulans) får delegera själva administrationen under förutsättning att kraven i delegerings-föreskriften är uppfyllda.

* All vaccination ska journalföras i patientens egen journal och detta hanteras praktiskt enligt arbetsgivarens framtagna rutin.

Sjuksköterskor med den kompetens som anges nedan är därmed behöriga att ordinera läkemedel för vaccination under pandemier, till grupperna inom parentes.

* Specialistutbildning till distriktssköterska (barn och vuxna).

* Specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (barn och vuxna).

* En utbildning som i sin helhet är likvärdig med någon av ovan nämnda specialistutbildningar (barn och vuxna).

* En utbildning som innefattar kunskapsområdet (vuxna).

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att det görs en bedömning av om en sjuksköterskas utbildning är likvärdig med/innefattar kunskapsområdet och därmed motsvarar specialistutbildningarna. Bedömning ska göras i varje enskilt fall och dokumenteras. Bedömningen bör grundas på genomgången utbildning i ämnen som är av betydelse vid vaccination (till exempel hälsoundersökningar, vaccinationsverksamhet, sjukdomslära, farmakologi etcetera). Utbildningen ska vara på högskolenivå. Praktisk tjänstgöring är inte jämförbar med utbildning i detta avseende.

Runt om i landet planerar man nu för hur vaccineringarna ska genomföras. På många håll har personer med kompetens att utföra vaccinationer hört av sig till sina landsting och erbjudit sig att delta i arbetet. Det är verkligen en fin gest att vilja erbjuda sin kompetens och därmed bidra till att kunna genomföra ett så stort vaccinationsuppdrag. Tack vare detta behöver den ordinarie vårdverksamheten inte beröras alltför mycket av vaccineringen. Naturligtvis ska tillfälliga anställningar av detta slag vara reglerade.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons