Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värdigt liv på egna villkor

Annons

Torsten Hober har den sista tiden skrivit flera brev till nämnden för funktionshindrade vilka också besvarats av tjänstgörande ordförande. Debattinlägget i VLT den 17 februari rörde en hel del sakfrågor varför det besvarades av tjänstemän i sociala nämndernas stab. Vi har därför även den här gången fattat pennan för att ge allmänheten saklig information i frågor Du väckt.

Den ersättningsmodell som nämnden för funktionshindrade beslutat tillämpa från 2005 utgår från en kartläggning och bedömning av den hjälp och det stöd personer med funktionshinder har behov av i det dagliga livet till exempel med på- och avklädning, matlagning och måltider, fritidsaktiviteter med mera.

Modellen bygger inte på någon gammaldags tidsstudie som Du anför. Den ekonomiska ersättningen Proaros får av nämnden för funktionshindrade för att bedriva verksamhet är inte annorlunda än när ett äldreboende eller en förskola får ekonomisk ersättning av sina respektive nämnder. Det är en uppgift för den aktuella ledningen och personalen i verksamheten att lösa sitt uppdrag inom de ekonomiska ramar de har att röra sig med.

Personalen på Talltorpsgatan har kompetens för uppdraget. Personalsituationen är stabil. En person kommer att sluta i verksamheten i april 2005. Ersättningsmodellens införande är, enligt uppgift, inte orsak till att den personen slutar sin anställning. I samband med modellens införande kommer flertalet personal i gruppbostaden att återgå till den tjänstgöringsgrad som de ursprungligen ansökte till och anställdes för, det vill säga en anställning omfattande 75 procent av en heltid. Förändringarna innebär en anpassning till den ekonomiska ersättning gruppbostaden har för sitt uppdrag.

I gruppbostaden bor sex vuxna personer. Vi anser att den nya ersättningsmodellen inte har påverkat personalens förmåga att möta var och en av dessa sex vuxna personer utifrån deras individuella behov.

Det är inte personalens uppgift att sörja för anhörigas behov. Anhöriga är naturligtvis välkomna att träffa och umgås med sina vuxna söner och döttrar men det måste ske med respekt för den funktionshindrade personens rätt till integritet på samma sätt som personal och övriga professionella måste respektera det. Personer med funktionshinder har rätt att leva ett gott liv på sina egna villkor - inte på anhörigas eller andras villkor - det kan inte nog upprepas! Vår uppfattning kvarstår - Talltorpsgatans gruppbostad gör och har gjort sitt yttersta för att skapa en god miljö och goda levnadsvillkor för de personer som bor i gruppbostaden.

Med detta inlägg anser vi debatten om ersättningsmodellen vara avslutad.

Eva Sahlén Carina Drugge

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons