Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför 72 miljoner blanketter och 20 000 regler?

Annons

Det skapas för få nya jobb i Sverige, trots god tillväxt. Om detta faktum tycks alla vara överens. Det finns med andra ord för få arbetsgivare eller för få som vill bli arbetsgivare!

Den 27 mars var vi inbjudna till näringsminister Thomas Östros här i Västerås för att tala om näringsliv och företagens villkor. Mötet var väldigt positivt. Regeringen verkar vara beredd att i dialogform träffa företagare och lyssna på våra synpunkter. Vi som var där har allt emellan 10 till 350 anställda och har tillfälle att anställa både här i Sverige och utomlands.

Vi menar att det mycket tydligt framgick av näringsministern att det är till de små- och medelstora företagen som förhoppningar ställs om fler jobb. Fler bör anställas och fler ta steget från enmansföretagare till arbetsgivare. Men då krävs också en politik som underlättar för oss företag att våga anställa och vilja växa.

När vi försöker följa upp regeringens beslut under mandatperioden och som rör företagandets villkor så går det ett positivt på tre negativa. Det känns inte som vi går framåt utan snarare sakta bakåt.

För att ta några exempel:

Sjuklönereformen, med utvidgat ekonomiskt ansvar för arbetsgivarna för långtidssjukskrivna, drevs igenom mot företagarnas vilja. Många kan säkert uppvisa en företagsekonomisk vinst, men osäkerheten om kostnaden framöver samt rollen som sjuklönefinansiär och rehabiliterare gör att man hellre avstår från anställning. Riskfaktorn är helt enkelt för stor.

Nya regeringsförslag om rätt till partiell tjänstledighet, sämre möjligheter att visstidsanställa, ökat rehabiliteringsansvar för arbetsgivare och ändringar i lagen om anställningsskydd, kommer att göra fler företagare tveksamma att anställa. I vissa branscher till exempel turism, riskerar man att inte kunna anställa alls.

Regeringens planerade lagstiftning om heltidstvång, en lag som ska tvinga fram att principen för en anställning ska vara heltid. Detta kanske fungerar i teorin, men hur ska det fungera i praktiken, särskilt för oss som har handels- och serviceföretag? Det skapar ännu större motstånd mot anställningar.

Arbetsgivaravgiften är för hög. En temporär sänkning är bra men det räcker inte. Den del av kostnaden som tas ut för att bli arbetsgivare har nått taket. Vid en anställning får man räkna nästan med en dubbel kostnad i förhållande till vad den anställde ska få i lön - är detta rimligt?

Vi fick också tillfälle att sända med en enda fråga med ministern och vår grupp valde regelbördan. Varje år fyller företagen i cirka 72 miljoner blanketter. Antalet regler som företagare har att följa är cirka 20 000 i Sverige men i Norge endast 8 000. Vad kan regeringen göra för att drastiskt minska antalet regler också i Sverige - kanske till 5000? Detta skulle lätta bördan för många företag - inte minst nystartade sådana - så att vi får tid att i första hand driva våra företag.

En "balansräkning" med för företagandet och jobben positiva förslag väger tyvärr lätt jämfört med de förslag som verkar i motsatt riktning. De som drabbas av denna obalans är alla som idag står utanför arbetsmarknaden men det påverkar hela näringslivet negativt eftersom det blir mindre tid att göra affärer, färre som kan bidra i företagen och mindre möjligheter att klara order toppar och "rusningstider".

I slutändan tvingas företag avsäga sig jobb och hålla igen investeringar. Och ett företag som inte går framåt, går bakåt - det står aldrig stilla även om det kan verka så. Samma sak gäller för Sverige och näringsministerns arbete för företagen - vill Thomas Östros att fler ska anställa måste han lätta på regelbördor och kostnadsansvar för företagen - inte öka detta.

Gerald Engström

Susanne Edh

Dan Sederowsky

Lars-Ola Lundkvist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons